วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแพลตฟอร์มสมัครสมาชิกหนังอินดี้: ธุรกิจเช่าหนังและสัมภาษณ์พิเศษ

พัฒนาแบบธุรกิจที่เน้นการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคนรักหนังอินดี้ โดยมีระบบสมัครสมาชิกที่ให้บริการเช่าหนังและสัมภาษณ์พิเศษ คุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่ง่ายต่อการใช้งานและสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกจะถูกเน้นเป็นพิเศษ

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแพลตฟอร์มสมัครสมาชิกหนังอินดี้: ธุรกิจเช่าหนังและสัมภาษณ์พิเศษ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Develop a business model for [insert product/idea/business/service] focusing on a subscription-based online platform for indie film enthusiasts, featuring rentals and exclusive interviews."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT พัฒนาแบบธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีระบบสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่รักหนังอินดี้ โดยในแพลตฟอร์มนี้จะมีการให้บริการเช่าหนังและสัมภาษณ์พิเศษที่ไม่ว่าใครจะไม่พบได้ที่อื่น

3. **วิธีใช้:**
   - สร้างคำถามหรือคำขอที่เน้นไปที่การพัฒนาแบบธุรกิจของแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคนที่รักหนังอินดี้ โดยให้ความสำคัญกับระบบสมัครสมาชิก, เช่าหนัง, และสัมภาษณ์พิเศษ
   - เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าและวัตถุประสงค์ของพวกเขา
   - ขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการให้บริการเช่าหนังและเพิ่มคุณค่าในระบบสมาชิก

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การพัฒนาระบบสมัครสมาชิก**
     - คำสั่ง: "Describe the features and benefits of the subscription system, emphasizing ease of use and exclusive member perks."

   - **Use Case 2: การเสนอบริการเช่าหนัง**
     - คำสั่ง: "Detail the process of renting indie films on the platform, including pricing models and any special promotions for subscribers."

   - **Use Case 3: การจัดสัมภาษณ์พิเศษ**
     - คำสั่ง: "Imagine a scenario where a renowned indie filmmaker is interviewed exclusively for platform members. Provide details on how such interviews would be conducted and their frequency."

สำคัญ: 
   - การใช้คำสั่งควรเน้นที่ข้อมูลที่ต้องการให้ ChatGPT สร้าง และให้คำสั่งเป็นเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับแนวทางที่ต้องการให้พัฒนาและมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ