เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts แผนธุรกิจบริการตกแต่งขนสัตว์เลี้ยงแบบเชี่ยวชาญ

สร้างแผนธุรกิจสำหรับบริการตกแต่งขนสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงรายได้จากค่าบริการเข้าบ้านและการขายผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนที่เป็นเอกลักษณ์

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts แผนธุรกิจบริการตกแต่งขนสัตว์เลี้ยงแบบเชี่ยวชาญ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - "Plan for [insert product/idea/business/service] a specialized pet grooming service, with revenue from home visit fees and a line of proprietary grooming products."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างแผนการสำหรับบริการการตกแต่งขนสัตว์เลี้ยงที่เชี่ยวชาญ โดยทำรายได้จากค่าบริการเข้าบ้านและจากการขายผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่งขน.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างแผนธุรกิจสำหรับบริการการตกแต่งขนสัตว์ เริ่มต้นโดยการระบุว่าแผนนี้เป็นเกี่ยวกับสินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการใด (ให้แทนที่ [insert product/idea/business/service]) และมีการทำรายได้จากค่าบริการเข้าบ้านและการขายผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนที่เป็นเอกลักษณ์.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างแผนธุรกิจสำหรับบริการตกแต่งขนสุนัขที่ให้บริการเข้าบ้าน
     - คำสั่ง: "Plan for a specialized in-home dog grooming service, with revenue from home visit fees and a line of proprietary grooming products."

   - Use Case 2: สร้างแผนธุรกิจสำหรับการตกแต่งขนแมวที่มีผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณ์
     - คำสั่ง: "Plan for a specialized cat grooming service, with revenue from home visit fees and a line of proprietary grooming products."

   - Use Case 3: สร้างแผนธุรกิจสำหรับบริการตกแต่งขนสัตว์ทุกชนิดที่มีการขายผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือน
     - คำสั่ง: "Plan for a specialized pet grooming service, offering grooming for all types of animals, with revenue from home visit fees and a line of proprietary grooming products."

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจคำสั่งให้ดีที่สุด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ