วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบระบบ CRM บนคลาวด์ สร้างรายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือนและบริการผสานที่ปรับแต่ง

ออกแบบโมเดลระบบ Customer Relationship Management (CRM) บนคลาวด์ ที่มีรายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือนและบริการการผสานที่ปรับแต่ง โดยการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ ChatGPT เพื่อให้ได้โมเดลที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจหรือบริการที่ท่านกำลังพัฒนา

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบระบบ CRM บนคลาวด์ สร้างรายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือนและบริการผสานที่ปรับแต่ง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design a model for [insert product/idea/business/service] to offer a cloud-based CRM system, with revenue from monthly subscription tiers and custom integration services."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบโมเดลสำหรับ [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อให้บริการระบบ CRM บนคลาวด์ โดยมีรายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือนและบริการการผสานที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า.

3. **วิธีการใช้:**
   - เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างโมเดล CRM ที่เต็มที่ตรงตามความต้องการของคุณ.
   - ระบุว่ารายได้มาจากการสมัครสมาชิกรายเดือนและบริการการผสานที่ปรับแต่ง.
   - ระบุความสำคัญของความสามารถในการบูรณาการกับบริการอื่น ๆ ในตลาด CRM.

4. **ตัวอย่าง Use Cases และคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การออกแบบระบบ CRM สำหรับธุรกิจ SMEs**
     - คำสั่ง: "Design a model for a cloud-based CRM system tailored for small and medium-sized enterprises (SMEs), emphasizing user-friendly interfaces and cost-effectiveness."
   
   - **Use Case 2: การผสานที่ปรับแต่งกับโปรแกรมบัญชี**
     - คำสั่ง: "Propose a model for a cloud CRM system with custom integration services for seamless interaction with accounting software, ensuring accurate financial data synchronization."
   
   - **Use Case 3: รายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือนและรายบริการ**
     - คำสั่ง: "Devise a model for a cloud CRM system with a subscription-based revenue model, offering multiple tiers with varying features, and additional income streams from custom integration services."

ทุก Use Case ควรเป็นที่ชัดเจนและรายละเอียด เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างโมเดลที่ตรงตามความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ