เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนภาพแอ็กทีฟที่ชี้แจงขั้นตอนการทำงานของสินค้าหรือบริการเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้

ใช้คำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างกราฟฟิกที่แสดงขั้นตอนขั้นตอนที่ละเอียดของวิธีการทำงานของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยทำให้มีความเข้าใจง่ายและกระชับสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้. เน้นคำสั่งในการขอข้อมูลและการอธิบายเนื้อหาเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของคุณได้ดี

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนภาพแอ็กทีฟที่ชี้แจงขั้นตอนการทำงานของสินค้าหรือบริการเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้
1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Create an interactive infographic showcasing the step-by-step process of how our [insert product/service] works, simplifying complex concepts for potential customers.`
 
2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างกราฟฟิกแอ็กทีฟที่แสดงขั้นตอนขั้นตอนของวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดไว้ โดยมีการทำให้มีความเข้าใจง่ายและกระชับสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้.
 
3. **วิธีใช้:**
   - ใช้คำสั่งเป็นแนวทางสร้างคำถามหรือสั่งการเพื่อขอข้อมูลหรืออธิบายเนื้อหาของกราฟฟิกที่ต้องการ.
   
   - เน้นการให้คำสั่งเป็นรายละเอียดเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของคุณได้ดี.
 
   - สามารถใช้คำสั่งเสริมเพื่อปรับแต่งรายละเอียดหรือเพิ่มความซับซ้อนให้กับกราฟฟิกตามที่ต้องการ.
 
4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
 
   - *Use Case 1: สร้างกราฟฟิกแสดงวิธีการใช้บริการ Cloud Storage*
     - คำสั่ง: "Create an interactive infographic showcasing the step-by-step process of how our Cloud Storage service works, simplifying complex concepts for potential customers."
     - คำสั่งเสริม: "Emphasize the security features and data accessibility in the infographic."
 
   - *Use Case 2: สร้างกราฟฟิกแสดงการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์*
     - คำสั่ง: "Design an interactive infographic illustrating the step-by-step process of how our online learning platform works, simplifying complex concepts for potential users."
     - คำสั่งเสริม: "Include key features like course enrollment, progress tracking, and interactive learning tools in the infographic."
 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม, สามารถให้คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติม เช่น "Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ