ของต้องมี! AI ChatGPT Prompts แนวคิดแอปการเดินรถร่วมชุมชน: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความร่วมมือ

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแอปการเดินรถร่วมที่สนับสนุนการใช้รถร่วมกัน แนะนำไอเดียที่เชื่อมโยงกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสร้างทรัพยากรร่วมในชุมชน. ร่วมกันสร้างอนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม!

ของต้องมี! AI ChatGPT Prompts แนวคิดแอปการเดินรถร่วมชุมชน: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความร่วมมือ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Propose a [insert idea] for a community-driven carpooling app to reduce carbon emissions."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแอปการเดินรถร่วมที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่เกิดจากการใช้รถที่มีหลายคนขับร่วมกัน (carpooling) เพื่อสนับสนุนการลดการเดินทางที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

3. **วิธีใช้:**
   - เมื่อใช้คำสั่งนี้กับ ChatGPT, ควรระบุไอเดียที่เกี่ยวข้องกับแอปการเดินรถร่วมที่มีระบบที่มีผลกระทบต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษในชุมชน. สามารถเน้นไปที่ความสำคัญของชุมชนในกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การกระจายและใช้งานทรัพยากรร่วมกัน, หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนแนวคิดสำหรับการเดินรถร่วม.

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:**
     - คำสั่ง: "Propose a strategy for a community-driven carpooling app that actively encourages users to carpool in order to reduce greenhouse gas emissions in the community."

   - **Use Case 2: การกระจายและใช้งานทรัพยากรร่วมกัน:**
     - คำสั่ง: "Present ideas for a community-driven carpooling app that facilitates resource-sharing among users, such as coordinating pick-up and drop-off points to maximize efficiency and minimize individual driving distances."

   - **Use Case 3: การสนับสนุนแนวคิดสำหรับการเดินรถร่วมในชุมชน:**
     - คำสั่ง: "Propose features for a community-driven carpooling app that fosters a sense of community, perhaps by incorporating gamification elements or recognition systems for users who contribute significantly to reducing carbon emissions through carpooling."

**สำคัญ:**
   - ในการทำงานนี้, ควรเน้นการขอคำแนะนำแบบ "step by step" เพื่อให้แน่ใจว่าได้คำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วน.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ