เขียน AI ChatGPT Prompts สร้างนวัตกรรม! ระบบกรองน้ำพกพาสำหรับนักเดินป่า

ให้ ChatGPT สร้างความคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบกรองน้ำขนาดกะทัดรัดและสะดวกต่อการพกพาสำหรับนักเดินป่า โปรดเน้นความสำคัญของขนาดเล็ก, น้ำหนักเบา, และความสามารถในการกรองน้ำ. ชี้แนะถึงความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน.

เขียน AI ChatGPT Prompts สร้างนวัตกรรม! ระบบกรองน้ำพกพาสำหรับนักเดินป่า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - "Innovate a [insert product] that is a compact, portable water filtration system for hikers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ในคำสั่งนี้, คุณต้องให้คำสั่งให้ ChatGPT สร้างแนวคิดหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบกรองน้ำขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สำหรับนักเดินป่า.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการระบุว่าคุณต้องการ ChatGPT สร้างแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับนักเดินป่า.
   - แนะนำคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดกะทัดรัด, น้ำหนักเบา, และความสามารถในการกรองน้ำ.
   - ระบุว่าผลิตภัณฑ์ควรมีความพกพาง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. **Use Case: Camping Trip**
      - Command: "Describe a [insert product] designed for hikers going on a camping trip. Highlight its compact design and efficient water filtration capabilities."
   
   b. **Use Case: Emergency Preparedness**
      - Command: "Invent a [insert product] suitable for hikers for emergency situations. Emphasize its quick deployment and ability to purify water from various sources."
   
   c. **Use Case: Long-Distance Hiking**
      - Command: "Create a [insert product] tailored for long-distance hikers. Discuss how it can provide a reliable source of clean water throughout extended hikes, considering its size and filtration efficiency."

การใช้คำสั่งแบบนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างความคิดที่เข้าใจความต้องการของคุณเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ