วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ธุรกิจดูแลสวนและบริการจัดทำทัศนียภาพสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างธุรกิจที่เสนอบริการดูแลสวนและจัดทำทัศนียภาพสวนที่เน้นความมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้คำสั่ง "Devise a [insert business] that offers eco-friendly lawn care and landscaping services," เราจะได้ธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ แนะนำตัวอย่าง Use Cases เพื่อเข้าใจและสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพต่อ ChatGPT Prompts

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ธุรกิจดูแลสวนและบริการจัดทำทัศนียภาพสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Devise a [insert business] that offers eco-friendly lawn care and landscaping services."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบธุรกิจที่เสนอบริการดูแลสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดทำทัศนียภาพสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการให้คำสั่งที่ชัดเจนและได้ผลที่ดีจาก ChatGPT Prompts ควรระบุข้อมูลที่เป็นประการสำคัญ เช่น:
      - กำหนดชื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
      - ระบุบริการที่เสนอ
      - ระบุว่าธุรกิจนี้เน้นที่การดูแลสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      - ระบุว่าการจัดทำทัศนียภาพสวนนั้นเป็นไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      - คำสั่งนี้เป็นเช่นไรกับธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: สร้างธุรกิจดูแลสวนในระบบการเกษตรทำเลขนาดเล็ก
     - คำสั่ง: "Devise a micro-farm-based business that provides eco-friendly lawn care services and emphasizes sustainable gardening practices."

   - Use Case 2: สร้างธุรกิจบ้านสวนที่เน้นการใช้พื้นที่เล็กในการสร้างทัศนียภาพสวน
     - คำสั่ง: "Devise a home garden business that offers eco-friendly landscaping services for small spaces and promotes the creation of sustainable garden landscapes."

   - Use Case 3: ธุรกิจทำสวนที่ให้บริการการดูแลสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม
     - คำสั่ง: "Devise a business that specializes in providing eco-friendly lawn care and landscaping services for hotels, promoting an environmentally friendly outdoor ambiance."

   - Use Case 4: ธุรกิจรวมทั้งการจัดทำทัศนียภาพสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     - คำสั่ง: "Devise a business that combines eco-friendly lawn care and sustainable garden landscaping services, focusing on creating environmentally conscious outdoor spaces for residential areas."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ