เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพจิตพร้อมกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับคุณ

ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยในการติดตามสุขภาพจิตของผู้ใช้ พร้อมกิจกรรมที่ถูกปรับตัวให้เข้ากับบุคคลแต่ละคน ด้วยคำสั่งที่ชัดเจนและเป็นประสิทธิภาพ

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพจิตพร้อมกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่งที่ให้มาคือ "Design a [insert product] that's an app for tracking mental well-being with personalized activities."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอปพลิเคชัน (app) ที่ใช้สำหรับติดตามสุขภาพจิตโดยมีกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับบุคคลที่ใช้งาน

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นโดยทำคำสั่งเป็นแบบสำเร็จรูปที่มีข้อมูลอย่างน้อยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับระบบการตอบสนอง
- ใช้ภาษาที่ชัดเจนและเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจกรรมที่น่าสนใจ
- ควรระบุว่าการติดตามสุขภาพจิตจะเป็นไปอย่างไร และกิจกรรมที่ทำให้การติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- อาจสอบถามถึงคุณสมบัติหรือฟีเจอร์ที่มีความสำคัญสำหรับแอปนี้

  
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

**Use Case 1: การบันทึกสถานะอารมณ์**

คำสั่ง:
"Design an app that allows users to record and track their daily emotional states. Include personalized suggestions for activities based on their mood."

**Use Case 2: กิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับวันเวลา**

คำสั่ง:
"Create an app that suggests mental well-being activities, taking into consideration the user's schedule and availability. Provide commands for the app to understand and integrate with the user's calendar."

**Use Case 3: การแสดงผลรายงานสุขภาพจิต**

คำสั่ง:
"Develop an app that generates weekly or monthly reports summarizing the user's mental well-being trends. Use commands to specify the format and details to be included in the reports."

**Use Case 4: การปรับแต่งตามความต้องการ**

คำสั่ง:
"Design an app that allows users to customize the types of mental well-being activities suggested. Include commands for the app to learn and adapt its suggestions based on user feedback and preferences."

การใช้คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามสุขภาพจิตกับกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับบุคคลที่ใช้งาน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ