ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts แนวคิดการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer สำหรับการยืม DIY Tools

ท้าทาย ChatGPT ด้วยคำสั่ง "เปิดตัวแพลตฟอร์ม peer-to-peer สำหรับการยืม DIY tools" และให้ความคิดหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ที่ผู้ใช้สามารถยืมและให้ยืมอุปกรณ์ทำเองได้อย่างราบรื่น โดยคำสั่งจะให้ ChatGPT แทนที่ [insert idea] ด้วยความคิดที่สร้างแรงบันดาลใจในการเปิดตัวแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนที่รักการทำ DIY.

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts แนวคิดการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer สำหรับการยืม DIY Tools

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่งในกรณีนี้คือ "Launch a [insert idea] for a peer-to-peer platform that allows lending of DIY tools." ซึ่งมีการใช้ [insert idea] เพื่อให้ ChatGPT แทนที่ด้วยความคิดหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพลตฟอร์ม peer-to-peer ที่ให้บริการการยืม DIY tools (อุปกรณ์ทำเอง).

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างแนวคิดหรือแนวทางการเปิดตัว peer-to-peer platform ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ยืม DIY tools กันและกัน โดยระบุว่า [insert idea] คือส่วนที่คาดหวังให้ ChatGPT แทนที่ด้วยความคิดหรือแนวคิดที่เป็นไปได้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ทำการใส่ [insert idea] ด้วยความคิดหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพลตฟอร์ม peer-to-peer ที่ให้บริการการยืม DIY tools.
   - ระวังให้แน่ใจว่าคำสั่งมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างการตอบสนองที่สมเหตุสมผล.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการยืม DIY tools ด้วยการแต่งความด้วยคำสั่ง "Launch a marketplace for a peer-to-peer platform that allows lending of DIY tools."

   - Use Case 2: การสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืม DIY tools ด้วยคำสั่ง "Create an online space for a peer-to-peer platform that facilitates the lending of DIY tools."

สำคัญ: 
"Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer." - ในขั้นตอนการใช้คำสั่งนี้, ควรทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ