แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างบริการคัดสรรการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพส่วนตัวตามความต้องการ

พัฒนาบริการที่ให้คำแนะนำและแผนการออกกำลังกายแบบส่วนบุคคลทันทีตามคำขอของผู้ใช้ โดยมีการปรับแต่งให้เหมาะกับระดับสุขภาพและความชอบของผู้ใช้ บริการนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ และรวมคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการติดตามผลลัพธ์เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและทันทีที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา.

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างบริการคัดสรรการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพส่วนตัวตามความต้องการ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่ให้มีรูปแบบดังนี้: "Create a [insert service] for on-demand personalized fitness and wellness coaching."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแนวคิดหรือแผนการสำหรับการสร้างบริการที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่ทันสมัย โดยมีการปรับแต่งและประสานกับคนเป้าหมายในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีความต้องการ และที่มีการปรับปรุงตามความต้องการสุขภาพและการออกกำลังกายส่วนบุคคลของผู้ใช้.

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **ควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐาน:** แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทของบริการที่ต้องการสร้าง เช่น สุขภาพ, การออกกำลังกาย, และการปรับพื้นฐานทางอาหาร.

- **ระบุความสามารถที่ต้องการ:** ระบุความสามารถหรือลักษณะที่ต้องการให้บริการ, เช่น การปรับแต่งการออกกำลังกาย, การวางแผนอาหาร, หรือการติดตามผลลัพธ์.

- **ระบุการให้บริการ "on-demand":** ตรวจสอบว่าบริการนี้สามารถให้บริการทันทีเมื่อมีความต้องการ และอาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำนายและตอบสนองต่อความต้องการ.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

1. **Use Case: บริการ On-Demand การปรับแต่งการออกกำลังกาย**

    - *คำสั่ง:* "Create a platform for on-demand personalized fitness routines that adapt to users' fitness levels and preferences."

2. **Use Case: บริการ On-Demand วางแผนอาหารและคำแนะนำ**

    - *คำสั่ง:* "Develop an on-demand nutrition and meal planning service that provides personalized dietary recommendations based on users' health goals and preferences."

**สำคัญ:**
เพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ ควรทำการแบ่งปัญหาเป็นขั้นตอนย่อย และทำการสอบถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลข้อมูลอย่างละเอียด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ