วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบผลิตภัณฑ์ป้อนสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติพร้อมกล้อง webcam

สร้างคำสั่งที่ให้ ChatGPT ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น "automated pet feeder" ที่มีการติดตั้งกล้องว็อบแคมภายในเพื่อช่วยในการสร้างสมมุติฐานหรือแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการให้น้ำและการตรวจสอบสัตว์เลี้ยง

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบผลิตภัณฑ์ป้อนสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติพร้อมกล้อง webcam

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:**
     "Design a [insert product] that's an automated pet feeder with a built-in webcam."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ ChatGPT สร้างการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น "automated pet feeder" ซึ่งมีการติดตั้งกล้อง webcam ภายใน

3. **วิธีใช้:**
   - ในการใช้คำสั่งนี้, คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คำสั่งชุดเพื่อขยายขอบเขตหรือกำหนดความชัดเจน
   - สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำอัตโนมัติแก่สัตว์เลี้ยงและการทำงานของกล้อง webcam

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1:**
     - **คำสั่ง:**
       "Design a smart automated pet feeder that dispenses food at scheduled times, and the built-in webcam allows pet owners to monitor their pets remotely."
     - **ตัวอย่างคำตอบ:**
       "The smart pet feeder, equipped with advanced scheduling features, ensures your pets are fed at the right times. The integrated webcam lets you keep an eye on your furry friends from anywhere through a user-friendly mobile app."

   - **Use Case 2:**
     - **คำสั่ง:**
       "Create a concept for an automated pet feeder with a webcam that can be controlled via voice commands."
     - **ตัวอย่างคำตอบ:**
       "Imagine a hands-free experience with our voice-controlled automated pet feeder. Simply instruct the device using voice commands to dispense food, and use the built-in webcam to interact with your pets in real-time, all from the comfort of your home."

   - **Use Case 3:**
     - **คำสั่ง:**
       "Devise a design for an automated pet feeder with a webcam that includes facial recognition technology to identify different pets and ensure accurate feeding."
     - **ตัวอย่างคำตอบ:**
       "Our innovative pet feeder employs facial recognition to distinguish between pets, ensuring each gets the right amount of food. The integrated webcam captures facial features, making feeding time a personalized and hassle-free experience for both you and your pets."

การทำงานตามขั้นตอนทีละขั้นตอนจะช่วยให้คุณทราบว่าคำสั่งได้ถูกทำนองแบบและเข้าใจถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ