การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ก่อตั้งบริการวางแผนและบริหารจัดการสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิทัล

แนวคิดที่น่าสนใจสำหรับการสร้างบริการที่เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิทัล ในบริการนี้เราสามารถช่วยลูกค้าวางแผนการสืบทอดทรัพย์สินออนไลน์และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากเสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ก่อตั้งบริการวางแผนและบริหารจัดการสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิทัล

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts เป็นการใช้คำสั่งที่สร้างแบบสอบถามหรือปฏิสัมพันธ์กับตัวระบบโดยให้ข้อมูลเริ่มต้น (prompt) และตัวระบบจะตอบด้วยข้อความตามคำสั่งนั้น ๆ
   - ในที่นี้คำสั่ง ChatGPT Prompts เป็น: "Establish a [insert service] that specializes in digital legacy planning and management."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการให้ ChatGPT สร้างแนวคิดหรือแนวทางในการก่อตั้งบริการที่เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิทัล (digital legacy) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนการสืบทอดทรัพย์สินออนไลน์หรือข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากการเสียชีวิต

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการความสมบูรณ์
   - การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ต้องการสร้าง เช่น ลักษณะของบริการ, ผู้เป้าหมาย, และความสำคัญของการจัดการสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิทัล
   - การระบุวัตถุประสงค์หรือปรัชญาในการให้บริการดังกล่าว

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างบริการที่ช่วยในการวางแผนการสืบทอดทรัพย์สินดิจิทัลให้ง่ายและปลอดภัย
     - คำสั่ง: "Develop a comprehensive digital inheritance planning service that ensures secure and easy transfer of digital assets to designated heirs."

   - Use Case 2: บริการการจัดการสิทธิ์ทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคล
     - คำสั่ง: "Establish a service specializing in managing and controlling access to personal digital information, providing users with the ability to designate permissions and restrictions."

สำคัญ: 
ข้อควรระวังในการใช้คำสั่งคือต้องเตรียมตัวเลือกและรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างคำตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ. การทดสอบและปรับปรุงคำสั่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ