คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เริ่มต้นธุรกิจของเล่นการศึกษา: สร้างคำตอบเพื่อสอนเด็กเรื่องพลังงานทดแทน

เรียกใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแนวทางสำหรับธุรกิจของเล่นการศึกษาที่เน้นการสอนเด็กเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน ด้วยคำสั่ง 'Start a [insert product]' และปรับแต่งด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสร้าง

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เริ่มต้นธุรกิจของเล่นการศึกษา: สร้างคำตอบเพื่อสอนเด็กเรื่องพลังงานทดแทน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Start a [insert product] that's an educational toy focused on teaching kids about renewable energy."

2. **เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นของเล่นทางการศึกษา โดยเน้นไปที่การสอนเด็กเรื่องพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน (renewable energy).

3. **แนะนำวิธีใช้:**
   - ตั้งใจเลือกคำที่เหมาะสมใน [insert product] เช่น "Start a Solar-Powered Robot Kit," และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรที่จะสอนเด็กเรื่องพลังงานทดแทน.

4. **เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   - **Use Case 1: สร้างคำตอบเกี่ยวกับโปรโตไทป์ "Solar-Powered Robot Kit"**
     - คำสั่ง: "Start a Solar-Powered Robot Kit that's an educational toy focused on teaching kids about renewable energy."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Introducing our Solar Explorer Kit! A solar-powered robot kit designed to educate kids about renewable energy. Through hands-on assembly, kids learn how solar panels harness the sun's energy to power their own robotic creations, fostering a love for sustainability and technology."

   - **Use Case 2: การเปลี่ยน "Solar-Powered Robot Kit" เป็น "Wind-Powered Science Kit"**
     - คำสั่ง: "Start a Wind-Powered Science Kit that's an educational toy focused on teaching kids about renewable energy."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Introducing our Wind Explorer Kit! A wind-powered science kit designed to engage kids in the world of renewable energy. With interactive experiments, children discover how wind turbines generate electricity, making learning about sustainability a breeze."

   - **Use Case 3: การเปลี่ยน "Solar-Powered Robot Kit" เป็น "Hydro-Powered Engineering Set"**
     - คำสั่ง: "Start a Hydro-Powered Engineering Set that's an educational toy focused on teaching kids about renewable energy."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Dive into the world of renewable energy with our Hydro Engineering Set! This educational toy lets kids explore the power of water as they build and experiment with hydro-powered models. Sparking curiosity and environmental awareness, the set encourages a sustainable mindset from a young age."

สำคัญ: 
การเปลี่ยนคำใน [insert product] เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้คำสั่งมีความหมายและเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการสร้างคำตอบ และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคำสั่งสามารถช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ