เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ธุรกิจปรับปรุงอาคารเก่าด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

สร้างธุรกิจที่เชี่ยวชาญในการปรับปรุงอาคารที่เก่าแก่โดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ธุรกิจปรับปรุงอาคารเก่าด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** "Create a [insert business] that focuses on retrofitting old buildings with green technology."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการปรับปรุงอาคารที่เก่าแก่ (retrofitting old buildings).

3. **วิธีใช้:**
   - ในการให้คำสั่งแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับ ChatGPT Prompts เน้นที่การเป็นรายละเอียด เพื่อให้ระบบเข้าใจและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคำสั่ง
   - ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการระบุวัตถุประสงค์หรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่ต้องการสร้าง

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้างธุรกิจ Retrofitting Old Homes with Green Technology**
     - **คำสั่ง:** "Create a company that specializes in retrofitting old homes with green technology, aiming to make them energy-efficient and environmentally friendly."

   - **Use Case 2: สร้างธุรกิจใหม่ในการปรับปรุงอาคารทาวน์ที่เก่าแก่**
     - **คำสั่ง:** "Imagine a startup focused on retrofitting old downtown buildings with cutting-edge green technology to revitalize urban spaces sustainably."

   - **Use Case 3: ธุรกิจ Retrofitting Industrial Structures for Sustainability**
     - **คำสั่ง:** "Describe a business dedicated to retrofitting aging industrial structures with state-of-the-art green solutions, aiming to reduce carbon footprints and increase operational efficiency."

   - **Use Case 4: สร้างบริษัทด้านพลังงานที่ปรับปรุงอาคารที่เก่าแก่ให้เป็นระบบที่ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพ**
     - **คำสั่ง:** "Craft a prompt for generating ideas about establishing a company in the energy sector, specializing in retrofitting outdated buildings to be energy-efficient and sustainable."

การใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้โดยสมบูรณ์แบบ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ