เคล็ดลับการเขียน AI ChatGPT Prompts พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของเด็กอย่างปลอดภัย

สร้างโซลูชันที่ช่วยผู้ปกครองในการควบคุมและปกป้องการใช้งานออนไลน์ของเด็กๆ อย่างปลอดภัย ด้วยความสามารถในการตรวจสอบและบล็อกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมที่เป็นไปไม่ได้ พร้อมรายงานสรุปกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามและเข้าใจพฤติกรรมดิจิทัลของลูกได้อย่างสะดวก

เคล็ดลับการเขียน  AI ChatGPT Prompts พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของเด็กอย่างปลอดภัย

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

   คำสั่งที่ให้มาคือ "Develop a [insert product] that helps parents monitor their children's online activity safely."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**

   คำสั่งนี้เรียกให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของเด็กๆของพวกเขาอย่างปลอดภัย น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมและปกป้องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัย

3. **วิธีการใช้:**

   - สร้างคำสั่งที่เน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กอย่างสูง
   - สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองมีการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลได้
   - ประชุมกับการเน้นถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
   - ถามเกี่ยวกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การตรวจสอบและบล็อกเนื้อหาไม่เหมาะสม**
     - **คำสั่ง:** "Develop a product that enables parents to monitor and block inappropriate content accessed by their children online."

   - **Use Case 2: การแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมที่เป็นไปไม่ได้**
     - **คำสั่ง:** "Create a solution that alerts parents when unusual or potentially harmful online activities are detected in their children's accounts."

   - **Use Case 3: การรายงานสรุปกิจกรรมออนไลน์**
     - **คำสั่ง:** "Devise a tool that compiles and presents a summary of children's online activities, allowing parents to easily review and understand their digital behavior."

การใช้คำสั่งในแต่ละ Use Case ควรเน้นไปที่ความปลอดภัยและควบคุมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของเด็กๆอย่างปลอดภัยตามที่คำสั่งระบุ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ