เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสุดปัง! เรียนรู้เคล็ดลับการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จใน Podcast

ความสำเร็จของลูกค้ามีเรื่องราวที่น่าทึ่ง! มาสร้างชุดคำถามที่น่าสนใจสำหรับ Podcast ของคุณ, ในรูปแบบการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ. เริ่มต้นด้วยคำสั่ง 'Compose a series of interview questions...' และให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างประสบการณ์ฟังที่น่าทึ่งที่ไม่ควรพลาด

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสุดปัง! เรียนรู้เคล็ดลับการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จใน Podcast

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring customers sharing their success stories."
   - ลักษณะ: โปรมป์นี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ในรูปแบบ Podcast ที่มีลูกค้าแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขา.

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ในบทสนทนานี้, เราต้องการให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับการสัมภาษณ์ทาง Podcast ที่มุ่งเน้นที่จะนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโปรมป์ด้วยคำสั่งหลัก เช่น "Compose a series of interview questions..." เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจงานที่ต้องทำ.
   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ Podcast และประเภทของลูกค้าที่เราต้องการให้นำเสนอ เช่น "featuring customers sharing their success stories."
   - ให้ระบุเนื้อหาหรือความสำคัญที่ควรปรากฏในคำถาม เช่น "Ask about their journey, challenges faced, and key lessons learned."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างคำถามสำหรับลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการออนไลน์
   Generate a series of interview questions for a podcast featuring customers who have successfully grown their online businesses. Ask about their initial challenges, strategies that worked, and advice for aspiring entrepreneurs.

   Use Case 2: สร้างคำถามสำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์
   Compose a set of podcast interview questions highlighting customers' success stories in using medical products or services. Inquire about their health journey, the impact of the products, and any recommendations for others facing similar health challenges.

   Use Case 3: สร้างคำถามสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการการศึกษา
   Craft a series of interview questions for a podcast showcasing customers who have excelled in their educational pursuits. Discuss their learning experiences, obstacles overcome, and insights they can share with students and educators.

   ด้วยการใช้ ChatGPT Prompts ในลักษณะนี้, คุณสามารถสร้างคำถามที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับ Podcast ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ