วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวคิด Community Platform: แบ่งปันทรัพยากรเพื่อการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

สร้างแนวคิดและแนะนำขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัว Community Platform ที่มุ่งเน้นการแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน ใช้คำสั่ง "Launch a [insert idea]" และเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามสำหรับ ChatGPT เพื่อรับคำตอบที่ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวคิด Community Platform: แบ่งปันทรัพยากรเพื่อการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

**ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง "Launch a [insert idea] for a community platform dedicated to sharing resources for sustainable living" เป็นตัวอย่างของคำสั่งที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม (prompts) สำหรับ ChatGPT เพื่อให้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวแนะนำหรือแนวคิดในการสร้างชุมชนออนไลน์ที่มุ่งเน้นการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

**ความหมายของคำสั่ง:**

คำสั่งนี้เป็นคำขอที่ให้ ChatGPT สร้างข้อมูลหรือแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดตัวแนะนำหรือแพลตฟอร์มชุมชนที่เน้นทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

**วิธีการใช้:**

1. **เริ่มต้น**: ให้ ChatGPT ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดที่คุณต้องการสร้างและคำอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพยากรที่ยั่งยืนในชุมชนของคุณ

2. **ระบุรายละเอียด**: ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ เช่น ประเภทของทรัพยากรที่จะแชร์, วัตถุประสงค์ของชุมชน, หรือคุณสมบัติที่คาดหวัง

3. **ระบุคำสั่งที่ชัดเจน**: ให้ระบุคำสั่งที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ

4. **สอบถามเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)**: หากคำตอบไม่เป็นที่พึงพอใจ สามารถให้คำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำอธิบายเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจตัวเนื้อหามากขึ้น

**ตัวอย่าง Use Cases:**

1. **สร้างแนวคิดเพื่อการแบ่งปันทรัพยากรการเกษตรที่ยั่งยืน:**
   - คำสั่ง: "Generate ideas for launching a community platform focused on sustainable agriculture resource sharing."

2. **สร้างแนวคิดเพื่อการแบ่งปันทรัพยากรพลังงานทดแทน:**
   - คำสั่ง: "Provide insights on launching a community platform dedicated to sharing resources for renewable energy living."

3. **สร้างแนวคิดเพื่อการแบ่งปันทรัพยากรชีวิตที่ยั่งยืนในเมือง:**
   - คำสั่ง: "Explore concepts for launching a community platform that facilitates sustainable living resources in urban areas."

การใช้งานนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องและได้รับข้อมูลที่ต้องการเพื่อแนะนำแนวคิดในการสร้างชุมชนที่เน้นทรัพยากรที่ยั่งยืนและการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ