การสร้าง AI ChatGPT Prompts ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างความคิดใหม่ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการนอนหลับด้วยผลิตภัณฑ์ที่เน้นการลดเสียงรบกวนอย่างมีเทคโนโลยีสมาร์ท. ให้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในส่วน [insert product] และเพิ่มข้อมูลที่ต้องการในคำสั่งเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์.

การสร้าง AI ChatGPT Prompts ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Invent a [insert product] focused on enhancing the sleep environment, like a smart noise-canceling system."

**2. ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เป็นการกำหนดให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือแนวคิดสำหรับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการนอนหลับ เช่น ระบบตัดเสียงอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ.

**3. วิธีใช้:**
   - กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้ ChatGPT ประดิษฐ์ในส่วน [insert product].
   - สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมหากต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น เช่น คุณสามารถระบุความสำคัญของบางคุณสมบัติหรือการฟังความคิดเสริม.

**4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   **Use Case 1: สร้างโปรโตทัศน์ใหม่โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์:**
   User: Invent a smart mattress focused on enhancing the sleep environment.

   **Use Case 2: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเจาะจงเพื่อลดเสียงรบกวน:**
   User: Invent a sleep-focused product that utilizes cutting-edge technology to reduce ambient noise and promote better sleep.

   **Use Case 3: ประยุกต์ใช้ AI ในการปรับการตัดเสียงตามลักษณะนอนของผู้ใช้:**
   User: Devise a product that employs AI to customize noise-canceling features based on the user's sleeping preferences and patterns.


**สำคัญ:**
   - จำเป็นต้องใช้คำสั่งให้ชัดเจนและสอดคล้องกับที่ต้องการให้ ChatGPT สร้าง.
   - การเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในคำสั่งอาจช่วยให้ได้ข้อคิดที่เซ้นชั่นและเหมาะสมมากขึ้น.
   - ติดตามข้อแนะนำขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงตอบสนองจาก ChatGPT.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ