วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แนวคิดโครงการห้องน้ำสาธารณะอัตโนมัติและทำความสะอาดตนเอง

ให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างแนวคิดสำหรับโครงการห้องน้ำสาธารณะที่ทันสมัยและอัตโนมัติ พร้อมระบบทำความสะอาดตนเอง เปิดตัวโมเดลที่ยั่งยืน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และคุณสมบัติเพื่อสะดวกสบายสำหรับผู้ทุพพลภาพ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แนวคิดโครงการห้องน้ำสาธารณะอัตโนมัติและทำความสะอาดตนเอง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** "Launch a [insert idea] for a network of automated, self-cleaning public restrooms."

2. **เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของห้องน้ำสาธารณะที่มีระบบอัตโนมัติและทำความสะอาดตนเอง

3. **แนะนำวิธีใช้:**
   - **กำหนดไอเดีย (Insert Idea):** เมื่อให้ ChatGPT Prompts สร้างไอเดีย เลือกคำที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณต้องการ เช่น "Launch a sustainable model for a network of automated, self-cleaning public restrooms."
   
   - **เพิ่มรายละเอียด (Optional):** หากต้องการความละเอียดมากขึ้นหรือกำหนดขอบเขตเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลในคำสั่ง เช่น "Launch a sustainable model for a network of automated, solar-powered, self-cleaning public restrooms with disability-friendly features."

4. **เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   - **Use Case 1: Sustainable Model**
     - *คำสั่ง:* "Launch a sustainable model for a network of automated, solar-powered, self-cleaning public restrooms."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Introduce a network of eco-friendly public restrooms, harnessing solar power for energy and featuring automated cleaning systems to ensure hygiene."

   - **Use Case 2: Accessibility-Focused**
     - *คำสั่ง:* "Launch an inclusive model for a network of automated, self-cleaning public restrooms with disability-friendly features."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Propose a public restroom network that prioritizes accessibility, integrating features like ramps, spacious interiors, and voice-activated controls for people with disabilities."

   - **Use Case 3: High-Traffic Areas**
     - *คำสั่ง:* "Launch an efficient model for a network of automated, self-cleaning public restrooms in high-traffic areas."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Introduce a restroom network strategically placed in high-traffic locations, utilizing automated systems for quick and effective cleaning to meet the demands of busy urban areas."

**สำคัญ:**
- **Step-by-Step Approach:** สำคัญที่จะทำงานอย่างรอบคอบและเข้าใจตัวคำสั่งเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง
- **Adjust the Prompt:** ปรับแต่งคำสั่งตามความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจ
- **Use Examples:** การให้ตัวอย่าง Use Cases ช่วยให้เห็นภาพรวมของวิธีการใช้คำสั่งได้ชัดเจน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ