เขียน Script AI ChatGPT Prompts สมาร์ทเน็ตเวิร์กสำหรับการตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้พลังงานในบ้าน

สร้างระบบสมาร์ทที่ใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้พลังงานในบ้านของคุณ ด้วยคำสั่งนี้ ChatGPT จะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและทำให้คุณสามารถวางแผนการใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียน Script  AI ChatGPT Prompts สมาร์ทเน็ตเวิร์กสำหรับการตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้พลังงานในบ้าน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Propose a [insert product] that is a smart system for monitoring and managing household energy usage."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบสมาร์ทที่ใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้พลังงานในบ้าน

3. **วิธีใช้:**
   - เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำมาใช้ในการตอบ
   - กำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เช่น ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน, การแจ้งเตือนผู้ใช้, หรือการควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกทางเทคนิคที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   - เป็นรายละเอียดในการอธิบายถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากผลิตภัณฑ์

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การตรวจวัดการใช้พลังงาน:**
     - *คำสั่ง:* "Propose a smart system for monitoring and managing household energy usage that includes real-time energy consumption tracking."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Introducing our Smart Energy Monitor! This advanced system utilizes real-time tracking to monitor and manage your household energy usage efficiently. Receive instant updates on energy consumption through a user-friendly app, allowing you to make informed decisions to optimize energy efficiency."

   - **Use Case 2: การควบคุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ:**
     - *คำสั่ง:* "Propose a smart system for monitoring and managing household energy usage with remote control capabilities through a mobile phone."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Introducing our Mobile-Controlled Smart Energy Hub! This cutting-edge system not only monitors your household energy usage but also allows you to control connected devices remotely using a simple mobile app. Experience unprecedented convenience in managing and optimizing your home's energy consumption, all at your fingertips."

**สำคัญ:** การเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดและการกำหนดขอบเขตชัดเจนในคำสั่งจะช่วยให้ ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้อง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ