คำสั่ง AI ChatGPT Prompts ซีรีส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก

สร้างแนวคิดสุดล้ำสำหรับซีรีส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ด้วยคำสั่งที่ชัดเจน และเป้าหมายที่เน้นการเรียนรู้และความสนุกสนานในขณะเดียวกัน

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts ซีรีส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Create a [insert idea] for a series of interactive e-books for children focusing on environmental education."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือแนวคิด (idea) สำหรับชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นซีรีส์สำหรับเด็ก โดยเน้นการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม (environmental education).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เน้นระบุแนวคิดหรือหัวข้อ (idea) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซีรีส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็ก
   - ควรระบุขอบเขตของหัวข้อ เพื่อให้ ChatGPT มีทิศทางที่ชัดเจน
   - ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของซีรีส์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. **การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:**
      - คำสั่ง: "Create an idea for a series of interactive e-books for children that focuses on teaching environmental conservation and sustainability."

   b. **การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการทำสวนผัก:**
      - คำสั่ง: "Generate an idea for a series of interactive e-books targeting children, with a theme centered around vegetable gardening and its environmental benefits."

   c. **การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสัตว์:**
      - คำสั่ง: "Provide an idea for a series of interactive e-books for children, emphasizing the importance of animal welfare and the role kids can play in caring for animals and their habitats."

   d. **การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก:**
      - คำสั่ง: "Suggest an idea for a series of interactive e-books that educates children on the impact of plastic use and encourages eco-friendly habits to reduce plastic waste."

ในทุกกรณี, ควรเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขคำสั่งตามที่จำเป็น เพื่อให้ ChatGPT มีคำตอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ