วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts เปิดตัวบริการเชื่อมโยงผู้ใช้กับผู้เชี่ยวชาญทำอาหารท้องถิ่นสำหรับบทเรียนการทำอาหารที่ปรับให้เหมาะกับคนแต่ละคน

สร้างโอกาสทางธุรกิจและเสนอประสบการณ์การทำอาหารที่ไม่เหมือนใคร ด้วยบริการที่เชื่อมโยงผู้ใช้กับนักทำอาหารท้องถิ่น ให้ความสนใจและปรับการสอนให้เข้ากับสไตล์ชีวิตและความต้องการของทุกคน

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts เปิดตัวบริการเชื่อมโยงผู้ใช้กับผู้เชี่ยวชาญทำอาหารท้องถิ่นสำหรับบทเรียนการทำอาหารที่ปรับให้เหมาะกับคนแต่ละคน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **Prompt:** "Launch a [insert service] that connects users with local culinary experts for personalized cooking lessons."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้ให้ ChatGPT สร้างไอเดียหรือข้อเสนอเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือบริการที่เชื่อมโยงผู้ใช้กับผู้เชี่ยวชาญทางท้องถิ่นในการสอนทำอาหารที่บุคลิกและปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน

3. **วิธีการใช้:**
   - ในการใช้คำสั่งนี้, คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่คุณต้องการสร้าง เช่น ประเภทของอาหาร, วิธีการเชื่อมต่อระบบ, หรือคุณสมบัติพิเศษของแอปพลิเคชัน

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้างแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนทำอาหาร:**
     - *คำสั่ง:* "Launch an app that connects users with local culinary experts for personalized cooking lessons, allowing users to choose the type of cuisine and dietary preferences."

   - **Use Case 2: สร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงคนที่สนใจในการทำอาหาร:**
     - *คำสั่ง:* "Create a website that connects individuals passionate about cooking with local culinary experts, facilitating one-on-one cooking sessions tailored to the user's skill level and preferences."

   - **Use Case 3: พัฒนาบริการที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ:**
     - *คำสั่ง:* "Develop a service that integrates with popular meal planning apps, connecting users with local culinary experts for personalized cooking lessons based on their weekly meal plans."

   - **Use Case 4: นำเสนอความหลากหลายในการสอน:**
     - *คำสั่ง:* "Introduce a service that not only connects users with local culinary experts but also offers a variety of cooking lesson formats, including in-person, virtual, and group sessions."

สำคัญ: กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการคำแนะนำที่ละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการปรับแต่งคำสั่งในทางที่เฉพาะเจาะจง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ