การสร้าง AI ChatGPT Prompts พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยรถยนต์ที่ฉลาดสำหรับการใช้ที่บ้าน

สร้างเครื่องมือวินิจฉัยรถยนต์ที่ฉลาดสำหรับใช้ที่บ้าน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถวินิจฉัยปัญหารถยนต์อย่างแม่นยำ, ทำนายการซ่อมที่อาจจะต้องทำ, และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถที่เป็นประโยชน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้ในบ้าน

การสร้าง AI ChatGPT Prompts พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยรถยนต์ที่ฉลาดสำหรับการใช้ที่บ้าน

1. คำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Develop a [insert product] that’s an intelligent car diagnostic tool for home use."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยรถยนต์ที่ฉลาดสำหรับการใช้ที่บ้าน

3. วิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการระบุผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการพัฒนา (ในกรณีนี้คือเครื่องมือวินิจฉัยรถยนต์ที่ฉลาดสำหรับการใช้ที่บ้าน)
   - จากนั้น, เลื่อนเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ, เช่น ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหารถ, การทำนายการซ่อม, หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ทำให้เครื่องมือฉลาด
   - ให้คำแนะนำในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือความสามารถที่มีการปรับใช้ในสภาพบ้าน
   - สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   a. Use Case: วินิจฉัยปัญหารถยนต์
      - คำสั่ง: "Describe how the intelligent car diagnostic tool can accurately diagnose common car problems, such as engine issues or brake problems."

   b. Use Case: การทำนายการซ่อม
      - คำสั่ง: "Explain how the tool can predict potential repairs needed based on the diagnostic data, providing users with proactive maintenance suggestions."

   c. Use Case: การให้คำแนะนำการดูแลรักษารถ
      - คำสั่ง: "Provide information on how the intelligent car diagnostic tool can offer tips and recommendations for regular car maintenance to ensure optimal performance."

Remember: ขอให้ทำขั้นตอนนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีคำตอบที่ถูกต้อง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ