เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบธุรกิจทำเครื่องประดับมือที่ทันสมัยและยึดมั่นทางจริยธรรม

ให้ ChatGPT ช่วยคุณออกแบบธุรกิจทำเครื่องประดับมือที่ได้รับความนิยม, ทันสมัย, และยึดมั่นทางจริยธรรม โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้มาจากแหล่งที่ทำงานอย่างธรรมชาติ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบธุรกิจทำเครื่องประดับมือที่ทันสมัยและยึดมั่นทางจริยธรรม

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - "Design a [insert business] that crafts custom, handmade jewelry using ethically sourced materials."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบธุรกิจที่ผลิตเครื่องประดับที่ทำด้วยมือโดยใช้วัสดุที่มีความภาคภูมิใจและสอดคล้องกับหลักการทางจริยธรรม (ethically sourced materials).

3. **วิธีใช้:**
   - ก่อนที่จะเริ่มใช้คำสั่งนี้, ควรระบุประเภทของธุรกิจที่ต้องการให้ ChatGPT ออกแบบ (เช่น อู่, ร้านอาหาร, สถาปัตยกรรม). นอกจากนี้, การระบุคำที่เกี่ยวข้องเช่น "custom, handmade jewelry" และ "ethically sourced materials" จะช่วยให้ ChatGPT ทำงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น.

   - สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ลักษณะเฉพาะ, กลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย, หรือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ.

   - ให้คำสั่งมีความชัดเจนและกระชับเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจง่ายและสร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการ.

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

   - **Use Case 1: ออกแบบร้านทำของที่ระลึก:**
     - คำสั่ง: "Design a souvenir shop that crafts custom, handmade jewelry using ethically sourced materials for tourists visiting a tropical island."

   - **Use Case 2: สร้างบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องประดับสำหรับงานแต่งงาน:**
     - คำสั่ง: "Design a company that specializes in crafting custom, handmade wedding jewelry using ethically sourced materials for couples planning their weddings."

   - **Use Case 3: สร้างร้านออนไลน์ทำเครื่องประดับผ่านแพลตฟอร์มสั่งซื้อ:**
     - คำสั่ง: "Design an online store that crafts and sells custom, handmade jewelry using ethically sourced materials through a user-friendly ordering platform."

การใช้คำสั่งนี้ในรูปแบบที่ถูกต้องและเน้นที่ความชัดเจนจะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ