แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจ: บริการข้อความปลอดภัยและเข้ารหัสสำหรับธุรกิจ

เข้าใจและนำ ChatGPT Prompts ให้เป็นเครื่องมือสร้างแนวทางธุรกิจด้านการให้บริการข้อความที่ปลอดภัยและเข้ารหัสสำหรับธุรกิจของคุณ! บทความนี้จะแสดงวิธีใช้คำสั่ง, ความหมายของแต่ละส่วน, และตัวอย่าง Use Cases ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างธุรกิจทางเทคโนโลยีหรือธุรกิจเริ่มต้น ทุกขั้นตอนที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ!

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจ: บริการข้อความปลอดภัยและเข้ารหัสสำหรับธุรกิจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่งในที่นี้เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างและกำหนดความเน้นของกลุ่มคำตอบที่ ChatGPT จะให้เมื่อได้รับ input ตามคำสั่งนี้. คำสั่งประกอบด้วยหลายส่วนที่สำคัญ, ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

- "Create a [insert business] focused on providing secure, encrypted messaging services for businesses."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแนวทางหรือแนวคิดในการก่อตั้งธุรกิจที่เน้นในการให้บริการข้อความที่ปลอดภัยและเข้ารหัสสำหรับธุรกิจ.

3. แนะนำวิธีใช้:

- ควรเริ่มต้นด้วยคำว่า "Create a [insert business]" เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่ามีการสร้างธุรกิจ
- การใส่ "focused on providing secure, encrypted messaging services for businesses" เป็นการระบุความเน้นของธุรกิจที่กำลังสร้าง
- ให้ระบุประเภทของธุรกิจที่ต้องการสร้าง เช่น "Create a technology company" หรือ "Create a startup"
  
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

- Use Case 1: การสร้างธุรกิจทางเทคโนโลยี
  - คำสั่ง: "Create a technology company focused on providing secure, encrypted messaging services for businesses."

- Use Case 2: การสร้างธุรกิจเริ่มต้น
  - คำสั่ง: "Create a startup focused on providing secure, encrypted messaging services for businesses."

ในทั้งสองกรณีนี้, ChatGPT จะให้คำตอบที่เน้นการสร้างธุรกิจที่เชื่อถือได้และมีการให้บริการข้อความที่ปลอดภัยและเข้ารหัสสำหรับธุรกิจ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ