เขียน Script AI ChatGPT Prompts สมาร์ทโฟนโมดูล: อุปกรณ์ที่ให้คุณความยืดหยุ่นในการแก้ไขและอัปเกรดส่วนต่าง ๆ

สร้างความคิดที่น่าสนใจของสมาร์ทโฟนโมดูลที่ให้ผู้ใช้สามารถแทนที่และอัปเกรดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ค้นพบวิธีการใช้งานและสิ่งที่ทำให้สมาร์ทโฟนนี้เด่นขึ้นในตลาดแห่งความสมบูรณ์และความทันสมัยของเทคโนโลยีทางโทรคมนาคม

เขียน Script  AI ChatGPT Prompts สมาร์ทโฟนโมดูล: อุปกรณ์ที่ให้คุณความยืดหยุ่นในการแก้ไขและอัปเกรดส่วนต่าง ๆ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Invent a [insert product] that’s a modular smartphone, allowing users to replace and upgrade individual parts."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นโมดูล ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแทนที่และอัปเกรดส่วนประกอบของโทรศัพท์ได้ตามต้องการ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการกำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ ChatGPT สร้าง (ในที่นี้คือสมาร์ทโฟนที่เป็นโมดูล)
   - ระบุความสามารถที่ผู้ใช้สามารถทำได้, ซึ่งคือการแทนที่และอัปเกรดส่วนต่าง ๆ ของโทรศัพท์
   - ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการให้เน้น, สามารถเพิ่มเติมได้ เช่น การเน้นความยืดหยุ่น, ความทนทาน, หรือความทันสมัยของโทรศัพท์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การอัปเกรดกล้อง
     - คำสั่ง: "Imagine a modular smartphone where users can easily upgrade the camera component to enhance photo and video quality. Describe the process and benefits of this upgrade."

   - Use Case 2: การแทนที่หน้าจอ
     - คำสั่ง: "Create a scenario where a user replaces the display module of the modular smartphone for a higher resolution screen. Explain the advantages and features of the new display."

   - Use Case 3: การอัปเกรดโปรเซสเซอร์
     - คำสั่ง: "Explore the possibility of users upgrading the processor in the modular smartphone for improved performance. Detail the impact on speed, multitasking, and overall user experience."

สำคัญ: 
   - ตรวจสอบว่า ChatGPT ตอบโดยครอบคลุมทุกข้อกำหนดในคำสั่ง
   - หากต้องการเสริมคำสั่งหรือปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้น, สามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในคำสั่งได้
   - ปรับปรุงและปรับให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เข้าใจและน่าสนใจในทุกรายละเอียดของคำสั่ง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ