เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนวทางกำหนดราคาด้วยข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ เพื่อสูงสุดกำไรโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน

ค้นหาวิธีการกำหนดราคาที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อสร้างกำไรสูงสุดโดยไม่สูญเสียความแข่งขัน โดยใช้คำสั่งที่ระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลที่เจาะจง

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนวทางกำหนดราคาด้วยข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ เพื่อสูงสุดกำไรโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

"Strategize a data-driven pricing model for [insert product/idea/business/service] that maximizes profit margins without sacrificing competitiveness."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พัฒนาแบบจำลองการกำหนดราคาที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] โดยที่จะต้องจัดกำหนดราคาที่มีการใช้ข้อมูลเป็นหลักและสามารถสร้างกำไรสูงสุดได้โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน

3. แนะนำวิธีใช้:

- ทำให้คำสั่งเป็นมีรูปแบบเจาะจง: ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] อย่างชัดเจน เช่น "Strategize a data-driven pricing model for a new line of eco-friendly cleaning products."

- กำหนดความชัดเจนในการกำหนดราคา: ระบุว่าต้องการราคาที่สามารถสร้างกำไรสูงสุดโดยไม่เสียความแข่งขัน และสามารถปรับราคาในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- ระบุวัตถุประสงค์: ระบุวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการให้ระบบพิจารณา เช่น "Maximize profit margins by 15% within the next fiscal year."

- ตรวจสอบคำตอบ: การตรวจสอบคำตอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอและคำตอบที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: กำหนดราคาสำหรับแทรกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ

Command: "Strategize a data-driven pricing model for a new line of health beverages that maximizes profit margins without sacrificing competitiveness."

Use Case 2: กำหนดราคาในธุรกิจด้านการบริการที่ให้คำปรึกษา

Command: "Strategize a data-driven pricing model for a consulting business that maximizes profit margins without sacrificing competitiveness."

Use Case 3: กำหนดราคาในธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ไอที

Command: "Strategize a data-driven pricing model for a new line of IT hardware that maximizes profit margins without sacrificing competitiveness."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ