เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ

ในบทความนี้, คุณจะได้รู้ถึงวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อให้ระบบสร้างแผนที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวอย่าง Use Cases ที่นำไปใช้เพื่อเริ่มต้นการวางแผน.

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Initiate an environmental sustainability plan for [insert product/idea/business/service] to attract eco-friendly investors and customers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแผนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่ใส่ใจถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนด [แทรกผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ] ที่คุณต้องการให้มีแผนที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
   - ใช้ภาษาที่ชัดเจนและเน้นที่การดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
   - ระบุวิธีที่คุณคิดว่าจะทำให้ [แทรกผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ] ของคุณมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างแผนที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
     - คำสั่ง: "Initiate an environmental sustainability plan for electric cars to attract eco-friendly investors and customers."

   - Use Case 2: สร้างแผนที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการบริการท่องเที่ยวโภชนา
     - คำสั่ง: "Initiate an environmental sustainability plan for sustainable gastronomic tourism to attract eco-friendly investors and customers."

   - Use Case 3: สร้างแผนที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจการผลิตอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน
     - คำสั่ง: "Initiate an environmental sustainability plan for sustainable food production business to attract eco-friendly investors and customers."

คำแนะนำ: ในการให้คำสั่ง, ควรระบุรายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อให้ ChatGPT สามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพที่สุด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ