เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts เขียนชุดกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า สินค้า/บริการ ของเราช่วยให้ลูกค้าเอาชนะความท้าทายที่ไม่เหมือนใครและประสบความสำเร็จได้อย่างไร

สำหรับบทความนี้, เราได้สั่ง ChatGPT ให้สร้างกรณีศึกษาที่แสดงถึงวิธีที่ [สินค้า/บริการ] ของเราได้ช่วยลูกค้าทุกคนในการเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จ. โดยแต่ละกรณีศึกษาจะเน้นที่บทบาทหรือสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง, ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญหน้า, และวิธีที่ [สินค้า/บริการ] ช่วยแก้ไขปัญหานั้น.

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts เขียนชุดกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า สินค้า/บริการ ของเราช่วยให้ลูกค้าเอาชนะความท้าทายที่ไม่เหมือนใครและประสบความสำเร็จได้อย่างไร

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a series of case studies illustrating how our [insert product/service] helped clients overcome unique challenges and achieve success."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างชุดของกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ช่วยลูกค้าในการเอาชนะความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงและสำเร็จในกระบวนการนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการกำหนดว่าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ต้องการให้มีการสร้างกรณีศึกษา
   - ระบุบทบาทหรือสถานการณ์ที่เป็นที่แน่นอนในแต่ละกรณีศึกษา
   - ระบุท่าทีที่ลูกค้าต้องเผชิญหน้าในแต่ละกรณีศึกษา
   - ตั้งคำถามเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่อธิบายถึงวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยลูกค้าในการเอาชนะท้าทายและประสบความสำเร็จ
   - ใช้คำสั่งอื่น ๆ เพื่อแยกแยะเนื้อหาในกรณีศึกษาแต่ละอัน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:


   - Use Case 1: การให้บริการคอนซัลติงด้านธุรกิจ
     - คำสั่ง: "Write a case study highlighting how our business consulting services transformed a struggling startup into a market leader."

   - Use Case 2: โซลูชันด้านเทคโนโลยีที่ปรับปรุงการดำเนินงาน
     - คำสั่ง: "Create a case study showcasing how our technology solutions enhanced operational efficiency for a global manufacturing company."

   - Use Case 3: การพัฒนาโครงการด้านซอฟต์แวร์ที่ปรับตัวได้ต่อความต้องการ
     - คำสั่ง: "Illustrate how our customizable software development contributed to the success of a large-scale IT project."

ในแต่ละกรณีศึกษา, คุณสามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเจาะจงและทำให้เนื้อหามีความครบถ้วนตามที่คุณต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ