การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างควิซทดสอบความรู้และรับข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา

เพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณด้วยควิซที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับ [insert product/service] ที่ท้าทายและน่าสนใจ! ทดสอบความรู้, สนุกไปกับแบบประเมินบริการ, หรือตอบคำถามเพื่อรับข้อเสนอพิเศษที่ทันสมัย. ทางเลือกหลากหลายที่จะช่วยสร้าง leads และแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม!

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างควิซทดสอบความรู้และรับข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Create an interactive quiz or assessment related to our [insert product/service], designed to engage website visitors, generate leads, and offer personalized recommendations."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดให้ ([insert product/service]). การสร้างนี้ควรจะมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจ, สร้าง leads และให้คำแนะนำที่ประเทศใจต่อบุคคล.

3. **วิธีใช้:**
   - ตั้งคำถามและสร้างกรอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนด
   - ใช้ [insert product/service] เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตอบคำถาม
   - ใส่การกำหนดเวลาหรือขั้นตอนของแบบทดสอบหรือการประเมิน
   - เรียกใช้ ChatGPT ในกรอบของแบบทดสอบ, สร้างตอบสนองที่มีความน่าสนใจและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**
   - **Use Case 1: Product Recommendation Quiz**
     - **คำถาม:** "โปรดเลือกลักษณะที่คุณต้องการใน [insert product]."
     - **คำสั่ง:** "Create a personalized recommendation based on the user's preferences and guide them to the relevant product page."

   - **Use Case 2: Service Assessment Quiz**
     - **คำถาม:** "ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน [insert service] ของเราหรือไม่?"
     - **คำสั่ง:** "Engage the user in an assessment to understand their needs and provide tailored information about the best-suited service, encouraging further exploration."

   - **Use Case 3: Knowledge Test about [insert product/service]**
     - **คำถาม:** "ทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับ [insert product/service]."
     - **คำสั่ง:** "Design a quiz to test the user's knowledge, offering insights and explanations for each answer to enhance their understanding of [insert product/service]."

   - **Use Case 4: Lead Generation Quiz**
     - **คำถาม:** "สนใจรับข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับ [insert product/service] หรือไม่?"
     - **คำสั่ง:** "Integrate lead generation tactics within the quiz, encouraging users to provide contact information for exclusive offers or further assistance."

การทำงานขั้นตอนตามข้อความ "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer" ทำให้ ChatGPT ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ