วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างชุดกราฟิกโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำทางความคิดของบริษัทเราในอุตสาหกรรม product/service

ให้ ChatGPT สร้างกราฟิกที่น่าสนใจบนโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในวงการการตลาด โดยเน้นความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ product/service ของเรา

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างชุดกราฟิกโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำทางความคิดของบริษัทเราในอุตสาหกรรม product/service

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Craft a series of social media graphics to promote our company's thought leadership in the marketing industry, featuring insights and expertise related to our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างกราฟิกบนโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทเราในด้านความคิดนำชีวิตในวงการการตลาด โดยเน้นที่ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่ต้องการสนับสนุน.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการระบุข้อมูลที่จำเป็นเช่นชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการโปรโมทในช่อง [insert product/service].
   - กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้และความเชี่ยวชาญที่ต้องการให้โปรโมท.
   - ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการจากบริษัท (เช่นข้อมูลลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์), ระบุเพิ่มเติม.
   - เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างกราฟิกที่มีดีไซน์ที่เหมาะสมสำหรับโซเชียลมีเดีย.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: โปรโมทผลิตภัณฑ์การตลาดทางการแพทย์
     - คำสั่ง: "Craft a series of social media graphics to promote our company's thought leadership in the marketing industry, featuring insights and expertise related to our medical marketing solutions."

   - Use Case 2: โปรโมทบริการที่ให้คำปรึกษาทางการตลาดออนไลน์
     - คำสั่ง: "Craft a series of social media graphics to promote our company's thought leadership in the marketing industry, featuring insights and expertise related to our online marketing consulting services."

ในการให้คำแนะนำใน Use Cases นี้, ควรระบุข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการโปรโมทเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ