การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อโชว์คุณลักษณะและประโยชน์หลักของแอปพลิเคชันมือถือของเรา

ในงานนี้เราได้ให้คำสั่งแก่ ChatGPT ที่จะสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะและประโยชน์ที่สำคัญของแอปพลิเคชันมือถือของเรา ภาพรวมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงความสามารถในการใช้งานอย่างง่ายดายและประสิทธิภาพของแอป

การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อโชว์คุณลักษณะและประโยชน์หลักของแอปพลิเคชันมือถือของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** "Create an infographic illustrating the key features and benefits of our mobile app, demonstrating its user-friendliness and efficiency."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างข้อมูลกราฟิกที่แสดงถึงคุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์ของแอพมือถือของเรา โดยเน้นการทำให้เห็นถึงความใจดีและประสิทธิภาพในการใช้งานของแอปนั้น ๆ

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยการกำหนดขอบเขตของ infographic ที่คุณต้องการ (e.g., ขนาด, โครงสร้าง, ธีม)
   - ระบุข้อมูลคุณลักษณะและประโยชน์หลักที่ควรปรากฏใน infographic
   - เน้นที่ความผู้ใช้งานได้เปรียบเทียบและเข้าใจง่าย
   - ติดต่อกับ ChatGPT ในการสร้างข้อมูลภาษาเขียนสำหรับแต่ละส่วนของ infographic

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: คุณลักษณะหลักของแอปพลิเคชัน**
     - *คำสั่ง:* "Describe the key features of our mobile app, emphasizing its functionality and uniqueness."

   - **Use Case 2: ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน**
     - *คำสั่ง:* "Highlight the benefits users can gain from using our mobile app, focusing on convenience and efficiency."

   - **Use Case 3: การแสดงความใจดีและความประสิทธิภาพ**
     - *คำสั่ง:* "Explain how our mobile app embodies user-friendliness and efficiency, providing real-world examples."

   - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
     - "Explain how the app's intuitive interface simplifies complex tasks for users."
     - "Detail how the app streamlines processes, saving users time and effort."

สำคัญ: จำไว้ว่าการติดต่อกับ ChatGPT ในทุกขั้นตอนเพื่อความแม่นยำและเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับที่คุณต้องการใน infographic นั้น ๆ 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ