การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายข่าวอีเมล: แคมเปญ, โปรโมชั่น, และโครงการล่าสุดของ product/service

คำสั่งนี้เป็นเนื้อหาสำหรับให้ ChatGPT สร้างจดหมายข่าวทางอีเมล เพื่อแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับแคมเปญทางการตลาดล่าสุด, โปรโมชั่น, และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดเอง ([insert product/service]). นำเสนอขั้นตอนการใช้คำสั่ง, เช่นการระบุรายละเอียดของแคมเปญ, โปรโมชั่น, และการเน้นที่การสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ

การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายข่าวอีเมล: แคมเปญ, โปรโมชั่น, และโครงการล่าสุดของ product/service

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Draft a series of email newsletters to inform subscribers about our latest marketing campaigns, promotions, and initiatives related to our [insert product/service]."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาของจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับแคมเปญทางการตลาดล่าสุด โปรโมชั่น และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดเอง (insert product/service).

3. **วิธีการใช้:**
   - เริ่มต้นโปรโตคอลการสนทนาโดยการเรียกใช้คำสั่งและการอธิบายเนื้อหาหรือรายละเอียดที่คุณต้องการจาก ChatGPT.
   - ให้ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องไปพร้อมทั้งเน้นที่การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดล่าสุด, โปรโมชั่น, และโครงการที่เกี่ยวข้อง.
   - ใช้คำสั่งเสริมเพื่อความชัดเจน เช่น "Provide details on the current marketing campaigns" หรือ "Include information about any ongoing promotions."

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้างร่างจดหมายข่าวแคมเปญปัจจุบัน**
     - คำสั่ง: "Draft a newsletter to inform subscribers about our current marketing campaign for [insert product/service]. Include details about the campaign objectives, key messages, and any special offers."

   - **Use Case 2: ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่กำลังดำเนินการ**
     - คำสั่ง: "Provide information on the ongoing promotions related to [insert product/service]. Include specifics such as discounts, deadlines, and terms and conditions."

   - **Use Case 3: ขอเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้อง**
     - คำสั่ง: "Draft content for an email newsletter highlighting recent initiatives connected to our [insert product/service]. Focus on the impact of these initiatives and how they benefit our subscribers."

คำแนะนำสำหรับ "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer" เป็นการทำให้เข้าใจว่าการใช้ ChatGPT Prompts เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกประการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ