เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอความสำเร็จของพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างมากต่อความพยายามทางการตลาด

ชุดคำสั่งนี้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสคริปต์วิดีโอที่นำเสนอเรื่องราวการประสบความสำเร็จของพนักงานที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการตลาดของบริษัทของคุณ โปรโมทผลงานและความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ [insert product/service]. ตัวช่วยนี้จะสร้างเนื้อหาที่โปร่งใสและน่าสนใจสำหรับวิดีโอที่ต้องการสร้าง.

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอความสำเร็จของพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างมากต่อความพยายามทางการตลาด

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - **คำสั่ง:** "Compose a script for a video series that showcases the success stories of employees who have contributed significantly to the marketing efforts of our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับชุดวิดีโอที่จะนำเสนอเรื่องราวการประสบความสำเร็จของพนักงานที่มีส่วนร่วมสำคัญในกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เนื้อหาควรโปรโมทผลงานและความสำเร็จของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
   - กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องใน [insert product/service].
   - กำหนดข้อมูลที่ต้องการให้รวมอยู่ในสคริปต์ เช่น ประสบการณ์การทำงาน, ความสำเร็จ, และส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตลาด.
   - ระบุรูปแบบที่ต้องการ (เช่น เรื่องราวส่วนไหนต้องมี, การนำเสนอข้อมูลในลำดับไหน).
   - ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดเฉพาะ, ระบุให้ชัดเจน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   **Use Case 1: สคริปต์สำหรับบริษัทที่ให้บริการ Digital Marketing**
   - **คำสั่ง:** "Compose a script for a video series that showcases the success stories of employees who have contributed significantly to the digital marketing efforts of our social media management service."
   - **วิธีใช้:**
     - ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการโซเชียลมีเดีย.
     - ยกตัวอย่างส่วนที่ต้องการเน้น เช่น การเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม, การจัดแคมเปญโซเชียล, หรือการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า.
     - ระบุลำดับเรื่องที่ควรปรากฏในวิดีโอ.

   **Use Case 2: สคริปต์สำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าด้านเครื่องดื่ม**
   - **คำสั่ง:** "Compose a script for a video series that showcases the success stories of employees who have contributed significantly to the marketing efforts of our new line of energy drinks."
   - **วิธีใช้:**
     - ระบุประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการตลาดสินค้านวัตกรรมในกลุ่มเครื่องดื่มพลังงาน.
     - เน้นที่ความสำเร็จเฉพาะ เช่น การเพิ่มยอดขาย, การตลาดทางโซเชียล, หรือความสามารถในการก้าวขึ้นในตลาด.
     - ระบุการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในสคริปต์.

   **Use Case 3: สคริปต์สำหรับบริษัทที่ให้บริการคอร์โปเรต**
   - **คำสั่ง:** "Compose a script for a video series that showcases the success stories of employees who have contributed significantly to the marketing efforts of our corporate training programs."
   - **วิธีใช้:**
     - ระบุประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโปรแกรมฝึกอบรมทางธุรกิจ.
     - เน้นที่ผลลัพธ์ที่บริการสามารถนำมาได้ เช่น การพัฒนาทักษะพนักงาน, ความเป็นผู้นำในตลาด, หรือความสำเร็จของการทำงานร่วมกับลูกค้า.

การทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้คำสั่งที่กำหนดมีความชัดเจนและได้ผลสูงที่สุดจาก ChatGPT Prompts.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ