สอนการใช้ AI ChatGPT Prompts: สร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือกและใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ. เรียนรู้วิธีระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ, สร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ, และเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงผลิตภัณฑ์. อ่านต่อเพื่อเข้าใจวิธีการใช้ ChatGPT Prompts ในทางที่ถูกต้อง

สอนการใช้  AI ChatGPT Prompts: สร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts คือการใช้คำสั่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยคเริ่มต้น (prompt) ที่สามารถเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลแก่ตัวแบบ (model) ในการสร้างการตอบสนอง. ในกรณีของ ChatGPT, การให้ prompt ที่ชัดเจนและมีที่มาที่ถูกต้องมีความสำคัญมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับที่ต้องการ.

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่ง "Write a script for a video advertisement that creatively conveys the transformation and impact our [insert product/service] can bring to customers' lives" ระบุให้ตัวแบบสร้างสคริปต์ (script) สำหรับโฆษณาวิดีโอที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังถูกโฆษณานั้นสามารถนำมาสู่ชีวิตของลูกค้าได้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกโฆษณาอย่างชัดเจนใน [insert product/service]
   - ระบุการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถนำมาสู่ชีวิตของลูกค้าได้
   - ประกอบด้วยคำสั่งที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: โฆษณาสำหรับ "Smart Home Automation System"
     - คำสั่ง: "Write a script for a video advertisement that creatively conveys the transformation and impact our Smart Home Automation System can bring to customers' lives."

   - Use Case 2: โฆษณาสำหรับ "Fitness Coaching App"
     - คำสั่ง: "Write a script for a video advertisement that creatively conveys the transformation and impact our Fitness Coaching App can bring to customers' lives."

สำคัญ: 
การให้คำแนะนำและสร้าง prompt ที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะมีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ. คำสั่งควรเป็นอย่างชัดเจนเพื่อให้ตัวแบบสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ