เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อประเมินความสนใจและให้คำแนะนำส่วนตัวด้วย product/service บนเว็บไซต์ของเรา

สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณด้วยแบบทดสอบที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมของคุณ ผ่าน [insert product/service] เพื่อเพิ่มความประสงค์ในการร่วมแบบทดสอบ, รวบรวมข้อมูล leads อย่างมีประสิทธิภาพ, และให้คำแนะนำที่ประกอบไปด้วยสินค้าหรือบริการที่เข้ากันกับความต้องการของผู้ใช้

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อประเมินความสนใจและให้คำแนะนำส่วนตัวด้วย product/service บนเว็บไซต์ของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **ชุดคำสั่ง:** "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors, collect leads, and offer personalized recommendations using our [insert product/service]."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้คุณสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าสนุกร่วมรายการ รวบรวมข้อมูล leads และให้ข้อเสนอแนะที่ประเภทนั้นๆโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

3. **วิธีการใช้:**
   - ตั้งคำถามในแบบทดสอบที่เป็นมิตรและน่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมชม
   - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ
   - ให้ตัวแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณทำหน้าที่เป็นคำแนะนำส่วนตัว

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: แบบทดสอบการทดลองสินค้า**
     - **คำถาม 1:** "คุณต้องการทดลอง [insert product] ของเราหรือไม่?"
       - **คำสั่ง:** "เลือก 'ใช่' หากคุณสนใจทดลอง หรือ 'ไม่' หากไม่สนใจ"

   - **Use Case 2: แบบทดสอบการประเมินความต้องการของลูกค้า**
     - **คำถาม 1:** "คุณกำลังมองหา [insert service] ในปัจจุบันหรือไม่?"
       - **คำสั่ง:** "เลือก 'ใช่' หากคุณกำลังมองหา หรือ 'ไม่' หากไม่"

   - **Use Case 3: แบบทดสอบการประเมินความพึงพอใจ**
     - **คำถาม 1:** "บริการ [insert service] ของเราทำให้คุณพึงพอใจหรือไม่?"
       - **คำสั่ง:** "เลือก 'พึงพอใจมาก' ถ้าคุณพึงพอใจ, 'พึงพอใจ' ถ้าคุณพอใจ, 'ไม่พึงพอใจ' ถ้าคุณไม่พึงพอใจ"

   - **Use Case 4: การให้คำแนะนำสินค้า**
     - **คำถาม 1:** "คุณมีความสนใจใน [insert product category] หรือไม่?"
       - **คำสั่ง:** "เลือก 'ใช่' หากคุณสนใจ, 'ไม่' หากไม่สนใจ"
     - **คำถาม 2:** "คุณมีความสนใจใน [insert specific product] หรือไม่?"
       - **คำสั่ง:** "เลือก 'ใช่' หากคุณสนใจ, 'ไม่' หากไม่สนใจ"

**สำคัญ:**
   - ตรวจสอบประโยชน์ที่คุณต้องการจะได้รับจากแบบทดสอบและตรวจสอบว่ามีคำถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
   - อัปเดตแบบทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้คงไว้วางใจในข้อมูลที่สร้างเสมอ
   - ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการสร้างคำแนะนำที่สอดคล้องกับคำตอบที่ผู้ใช้ให้
   - ทดสอบและปรับปรุงตามผลตอบแบบทดสอบจริง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ