เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโฆษณา Flash Sale หรือ Limited-Time Offer ให้โปรโมท product/service ของเรา

ให้ ChatGPT ออกแบบกราฟิกสื่อสังคมเพื่อสนับสนุนการขายพิเศษหรือข้อเสนอที่มีเวลาจำกัดสำหรับ [insert product/service] ของเรา โปรโมทให้กับกลุ่มเป้าหมายและสร้างความกระตือรือร้น โปรดให้คำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และระบุบรรยากาศหรือความรู้สึกที่ต้องการในกราฟิก

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโฆษณา Flash Sale หรือ Limited-Time Offer ให้โปรโมท product/service ของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **ประโยคคำสั่ง:** "Design a set of social media graphics to promote a flash sale or limited-time offer for our [insert product/service], encouraging prospects to take advantage of the opportunity."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบกราฟิกสำหรับโฆษณาในสื่อสังคม เพื่อสนับสนุนการขายพิเศษหรือข้อเสนอที่มีเวลาจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยกราฟิกควรสร้างความกระตือรือร้นและส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจในโอกาสนี้

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยเน้นคำสั่งให้ชัดเจนและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะโฆษณา
   - ระบุบรรยากาศหรือความรู้สึกที่ต้องการให้กราฟิกส่งผ่าน
   - กำหนดเวลาหรือระยะเวลาที่จะทำให้โปรโมชั่นที่จะถูกโฆษณา
   - ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเน้นข้อมูลที่ต้องการในกราฟิก

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   a. **การโปรโมทการขาย Flash Sale สำหรับรองเท้าวิ่ง:**
      - **คำสั่ง:** "Design a set of social media graphics to promote a flash sale on our latest running shoes, encouraging fitness enthusiasts to seize the opportunity. Emphasize the sleek design and advanced technology of the shoes."

   b. **โฆษณาข้อเสนอ Limited-Time สำหรับบริการสปา:**
      - **คำสั่ง:** "Create engaging social media graphics to promote a limited-time offer for our spa services, urging potential clients to indulge in relaxation. Highlight the serene ambiance and exclusive treatments available."

   c. **การโปรโมทข้อเสนอพิเศษสำหรับแพ็คเกจท่องเที่ยว:**
      - **คำสั่ง:** "Develop visually appealing graphics for social media to promote a special offer on our travel packages, targeting adventure seekers. Showcase breathtaking destinations and emphasize the exclusive nature of the limited-time deal."

   ทุกรายการต้องการการกำหนดคำสั่งที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างกราฟิกที่ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ