เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนวคิดเรื่องราว Instagram สุดน่าสนใจสำหรับโปรโมทการขายแบบ flash sales

สร้างเรื่องราวใน Instagram ที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการผ่านการโปรโมทแบบฉับพลัน ด้วยการนำเอาโพลอินเตอร์แอคทีฟ การนับถอยหลัง และข้อเสนอพิเศษมารวมกัน

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนวคิดเรื่องราว Instagram สุดน่าสนใจสำหรับโปรโมทการขายแบบ flash sales
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Brainstorm captivating Instagram Story concepts for promoting flash sales of [insert product/service], integrating interactive polls, countdowns, and exclusive offers."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ทำการสร้างแนวคิดเพื่อสร้างเรื่องราวใน Instagram Story ที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการขายแบบฉับพลันของสินค้าหรือบริการใดๆ โดยใช้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจ เช่น โพลอินเตอร์แอคทีฟ (interactive polls), การนับถอยหลัง (countdowns), และข้อเสนอพิเศษ (exclusive offers) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความติดตามใน Instagram Story ของผู้ติดตาม
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการโปรโมทในช่องว่าง [insert product/service]
   - ให้ ChatGPT สร้างแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับ Instagram Story โดยการนำเอาโพลอินเตอร์แอคทีฟ, การนับถอยหลัง, และข้อเสนอพิเศษมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
   - ระบุความสำคัญในการทำให้เรื่องราวน่าสนใจและแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ติดตาม
   - ให้ ChatGPT สร้างหลายๆ แนวคิดเพื่อเลือกใช้หรือปรับแต่งต่อไป
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
Use Case 1:
สินค้า: รองเท้ากีฬาบาสเก็ตบอล
คำสั่ง: "Brainstorm captivating Instagram Story concepts for promoting flash sales of basketball sneakers, integrating interactive polls, countdowns, and exclusive offers."
 
Use Case 2:
สินค้า: อาหารสุนัขออร์แกนิค
คำสั่ง: "Brainstorm captivating Instagram Story concepts for promoting flash sales of organic dog food, integrating interactive polls, countdowns, and exclusive offers."
 
ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a series of Instagram Story posts featuring polls asking followers to vote on their dog's favorite flavor, a countdown timer highlighting the hours left until the flash sale ends, and an exclusive offer for the first 50 customers to receive a free dog toy with their purchase of organic dog food."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ