วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์/บริการของเราสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไร

สร้าง Infographic ที่มีความประณีตและอินเทอร์แอคทีฟเพื่ออธิบายถึงวิธีที่ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเรามีคุณสมบัติที่เข้ากันไปกับมาตรฐานและปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม นำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและน่าสนใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเชื่อถือในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์/บริการของเราสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไร

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Create an interactive infographic explaining how our [insert product/service] aligns with industry standards and best practices."

### 2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างกราฟอินโฟกราฟิกที่มีลักษณะแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่ออธิบายถึงวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสอดคล้องกับมาตรฐานและปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

### 3. แนะนำวิธีใช้:
- กำหนด "insert product/service" เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราต้องการให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ
- สร้างคำสั่งที่เป็นมาตรฐานและชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจภารกิจที่กำลังจะทำ
- สร้างคำสั่งที่เน้นการสร้างกราฟอินโฟกราฟิกที่มีลักษณะอินเทอร์แอคทีฟ

### 4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

#### Use Case 1: สร้าง Infographic อธิบายผลิตภัณฑ์
คำสั่ง:
Create an interactive infographic explaining how our cutting-edge AI-powered project management tool aligns with industry standards and best practices.

#### Use Case 2: สร้าง Infographic เกี่ยวกับบริการ
คำสั่ง:
Create an interactive infographic explaining how our cloud-based cybersecurity service aligns with industry standards and best practices.

#### Use Case 3: สร้าง Infographic สำหรับสินค้า
คำสั่ง:
Create an interactive infographic explaining how our eco-friendly packaging solutions align with industry standards and best practices.

### สำคัญ:
- ในกระบวนการใช้คำสั่งเหล่านี้, ควรเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อให้ Infographic มีความเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่สูง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ