การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแสดงการขยายตัวของบริษัทไปยังตลาดและภูมิภาคใหม่

ในงานนี้เราจะแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง "Create a visual infographic showcasing our company's expansion into new markets and regions" ใน ChatGPT Prompts เพื่อสร้างภาพประกอบแบบกราฟิกที่สามารถแสดงถึงการขยายตัวของบริษัทเข้าสู่ตลาดและภูมิภาคใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแสดงการขยายตัวของบริษัทไปยังตลาดและภูมิภาคใหม่

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Create a visual infographic showcasing our company's expansion into new markets and regions."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เป็นคำขอให้ ChatGPT สร้างภาพประกอบแบบกราฟิกที่แสดงถึงการขยายตัวของ บริษัทเราเข้าสู่ตลาดและภูมิภาคใหม่ ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:

- ให้เริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ ChatGPT ทราบถึงการขยายตัวของบริษัทไปยังตลาดและภูมิภาคใหม่ ๆ โดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและบอกถึงข้อมูลสำคัญ เช่น ประเทศหรือภูมิภาคที่บริษัทตั้งแต่เริ่มต้นขยายตัว
- ระบุว่าคำสั่งต้องการ Infographic และมีการแสดงตัวเลขเพื่อแสดงผลขนาดของการขยายตัว และบอกให้ ChatGPT คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้ข้อมูลนี้สามารถแสดงในรูปแบบกราฟิกได้ดีที่สุด

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: การแสดงผลข้อมูลการขยายตัวไปยังตลาดใหม่
คำสั่ง: "Create a visual representation illustrating our company's expansion into new markets. Include specific countries and key statistics such as market share, revenue growth, and customer acquisition in each market."

Use Case 2: การเน้นที่การขยายตัวในภูมิภาคใหม่
คำสั่ง: "Develop an infographic highlighting our company's strategic expansion into new regions. Emphasize key regions, the reasons for expansion, and the anticipated impact on market presence and profitability."

Note: ในทุก Use Case ควรใส่คำสั่งที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าข้อมูลใดที่ต้องการนำเสนอใน Infographic และวิธีการเน้นความสำคัญของข้อมูลนั้นในการสร้างภาพประกอบกราฟิก

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ