วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts ให้แผนสำหรับเครื่องมือดิจิทัลระดับพรีเมี่ยมสำหรับธุรกิจ

ในบทความนี้เราจะสอนคุณวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อให้แผนอย่างละเอียดสำหรับการเสนอเครื่องมือดิจิทัลระดับพรีเมี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ โดยรวมการกำหนดราคา, บริการสมาชิชั่นและการตลาดร่วมสมาชิก

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts ให้แผนสำหรับเครื่องมือดิจิทัลระดับพรีเมี่ยมสำหรับธุรกิจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
   "Illustrate a comprehensive plan for [insert product/idea/business/service] to offer premium digital tools for productivity, detailing pricing models, subscription services, and affiliate marketing."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ในการข้อเสนอหรือร้อยแก้ไขแผนที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอ premium digital tools (เครื่องมือดิจิทัลระดับพรีเมี่ยม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือใช้สำหรับสินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการใด ๆ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลราคา (pricing models), บริการสมาชิชั่น (subscription services), และการตลาดร่วมสมาชิก (affiliate marketing).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - คำสั่งนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า "Illustrate," ซึ่งหมายถึงให้รายละเอียดหรืออธิบายอย่างละเอียด.
   - หลังจาก "Illustrate," คุณควรระบุเรื่องของการสร้างแผนที่เป็นรายละเอียดสำหรับสินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการที่คุณต้องการพูดถึง โดยระบุชื่อหรือคำนำหน้าของสิ่งนั้นในวงเล็บที่อยู่ระหว่าง "[ ]" ตามตัวอย่างต่อไปนี้:
     - "Illustrate a comprehensive plan for a mobile app to offer premium digital tools for productivity..."
     - "Illustrate a comprehensive plan for a tech startup to offer premium digital tools for productivity..."
   - หลังจากกำหนดหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างแผนรายละเอียดเกี่ยวกับนั้นให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ pricing models, subscription services, และ affiliate marketing.
   - คุณสามารถขอให้ ChatGPT สร้างแผนรายละเอียดที่เหมาะสมสำหรับเฉพาะสิ่งนั้นหรือกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนของแผน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างแผนการให้บริการโฆษณาออนไลน์ระดับพรีเมี่ยม
     - คำสั่ง: "Illustrate a comprehensive plan for a digital marketing agency to offer premium digital tools for advertising, detailing pricing models, subscription services, and affiliate marketing."

   - Use Case 2: สร้างแผนการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการโครงการออนไลน์
     - คำสั่ง: "Illustrate a comprehensive plan for a project management software company to offer premium digital tools for project management, detailing pricing models, subscription services, and affiliate marketing."

   - Use Case 3: สร้างแผนการขยายธุรกิจคอร์สออนไลน์
     - คำสั่ง: "Illustrate a comprehensive plan for an online course platform to offer premium digital tools for course creation, detailing pricing models, subscription services, and affiliate marketing."

   - Use Case 4: สร้างแผนการเพิ่มสมรรถนะในการเรียนออนไลน์
     - คำสั่ง: "Illustrate a comprehensive plan for an e-learning platform to offer premium digital tools for online learning, detailing pricing models, subscription services, and affiliate marketing."

การใช้คำสั่งชุดนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างแผนที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอ premium digital tools สำหรับสิ่งที่คุณต้องการตั้งค่าแผนให้กับในส่วนที่เฉพาะของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ