สร้างคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าใน BMC

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อให้เนื้อหาที่เน้นที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าใน BMC (Business Model Canvas) โดยการเน้นที่จุดสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดเอง

สร้างคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าใน BMC

1. คำสั่ง ChatGPT Prompts: 
   "Delve into the customer relationships aspect in BMC, highlighting the customer touchpoints and strategies for nurturing long-term relationships for [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ไปสำรวจด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าใน BMC (Business Model Canvas) โดยเน้นที่จุดที่ลูกค้าสัมพันธ์กับธุรกิจและกลยุทธ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยาวนานสำหรับ [ใส่ผลิตภัณฑ์/บริการ].

3. วิธีใช้:
   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลที่เป็นที่ต้องการใน [insert product/service] ที่ให้ความหมายและข้อมูลที่ควรเน้นในการสร้างการตอบสนองของ ChatGPT.
   - ระบุข้อมูลที่เป็นที่ต้องการใน BMC เกี่ยวกับลูกค้า, จุดสัมพันธ์ของลูกค้า (customer touchpoints), และกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว.

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างแนวคิดในการตอบสนองเกี่ยวกับ ลูกค้าที่ใช้บริการ [insert product/service] โดยการเน้นที่ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน.
     - คำสั่ง: "Discuss the importance of quality customer relationships at each touchpoint for users of [insert product/service]."

   - Use Case 2: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้าที่เป็นมิตรและที่ยั่งยืนสำหรับ [insert product/service].
     - คำสั่ง: "Provide insights on strategies to deliver friendly and sustainable customer service for [insert product/service]."

   - Use Case 3: สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับ BMC ที่เน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าสำหรับธุรกิจ [insert product/service].
     - คำสั่ง: "Elaborate on the Business Model Canvas with a focus on building long-term customer relationships for the [insert product/service] business."

สำคัญ: 
ในขั้นตอนทุกขั้นตอน, การระบุข้อมูลที่ชัดเจนและเน้นที่ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นจุดสำคัญในการให้คำแนะนำแก่ ChatGPT Prompts.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ