เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์การสร้างบริการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลออนไลน์

วิธีสร้างบริการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลออนไลน์และวิธีทำกำไรผ่านการให้คำปรึกษาเจาะจง, คู่มือดิจิทัล, และเวบินาร์

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์การสร้างบริการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลออนไลน์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Formulate a strategy for [insert product/idea/business/service] to create an online personal finance advisory service, with monetization through one-on-one consulting, digital guides, and webinars."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่แจ้งให้ ChatGPT สร้างกลยุทธ์ (strategy) สำหรับการสร้างบริการที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคล (personal finance advisory service) ออนไลน์ โดยมีวิธีที่จะทำกำไรหรือสร้างรายได้ผ่านการให้คำปรึกษา one-on-one, การสร้างคู่มือดิจิทัล (digital guides), และการจัดการอบรมหรือเวบินาร์ (webinars).

3. แนะนำวิธีใช้:
เมื่อใช้คำสั่งนี้กับ ChatGPT Prompts ให้คำนึงถึงขั้นตอนเหล่านี้:
   a. แทนคำ "insert product/idea/business/service" ด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณสนใจสร้าง เช่น "online platform," "mobile app," "subscription-based service," หรือ "financial education website."
   b. ระบุกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเป็นการสร้างบริการที่ให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ โดยอธิบายวิธีการที่คุณคิดจะดำเนินการในด้านนี้ เช่นการเสนอเนื้อหาการเงิน, การสร้างชุดคำแนะนำทางการเงิน, หรือการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการให้คำปรึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต.
   c. อธิบายวิธีการที่คุณคิดจะมีรายได้จากบริการนี้ โดยระบุว่าคุณมีแผนที่จะทำกำไรจากการให้คำปรึกษา one-on-one, จำหน่ายคู่มือดิจิทัล, และจัดเวบินาร์เชิงการเงินออนไลน์.
   d. ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนวคิดเพิ่มเติมในกลยุทธ์ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างกลยุทธ์ที่ถูกต้องตามที่คุณต้องการ.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   a. Use Case 1: การสร้างแพลตฟอร์มการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคล
      คำสั่ง: "Formulate a strategy for an online platform to create an online personal finance advisory service, with monetization through one-on-one consulting, digital guides, and webinars."

   b. Use Case 2: การพัฒนาแอปพลิเคชันการเงินส่วนบุคคล
      คำสั่ง: "Formulate a strategy for a mobile app to create an online personal finance advisory service, with monetization through one-on-one consulting, digital guides, and webinars."

   c. Use Case 3: การสร้างเว็บไซต์การศึกษาการเงิน
      คำสั่ง: "Formulate a strategy for a financial education website to create an online personal finance advisory service, with monetization through one-on-one consulting, digital guides, and webinars."

   
   คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของบริการที่คุณต้องการสร้าง และระบุวิธีที่คุณวางแผนจะทำกำไรในด้านการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ที่คุณกำลังสร้างขึ้นตามกลยุทธ์ที่คุณกำหนดในคำสั่ง ChatGPT Prompts.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ