การออกแบบ AI ChatGPT Prompts วิเคราะห์กิจกรรมดำเนินการและรักษา ผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อสร้างและส่งมอบค่าคุณให้กับลูกค้า

คำสั่งนี้ให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและรักษา [ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] โดยในแง่มุมของวิธีที่กิจกรรมเหล่านี้สร้างและส่งมอบค่าคุณให้กับลูกค้า

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts วิเคราะห์กิจกรรมดำเนินการและรักษา ผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อสร้างและส่งมอบค่าคุณให้กับลูกค้า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Analyze the key activities required to operate and maintain [insert product/service], focusing on how they create and deliver value to customers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์กิจกรรมหลักที่ต้องทำเพื่อดำเนินการและรักษา [ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] โดยให้ความสําคัญที่สุดกับว่ากิจกรรมเหล่านี้สร้างและส่งมอบค่าคุณต่อลูกค้าอย่างไร

3. แนะนำวิธีใช้:
- ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์
- ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการให้เน้นในการวิเคราะห์ (เช่น การสร้างค่าเพิ่ม, การส่งมอบคุณค่าในการดำเนินการ, การบริการลูกค้า) สามารถระบุได้

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: การวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการและรักษา Cloud Computing Services
คำสั่ง: "Analyze the key activities required to operate and maintain cloud computing services, focusing on how they create and deliver value to customers."

ตัวอย่างคำตอบ:
- การติดตั้งและบริหารจัดการระบบ Cloud
- การทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
- การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
- การทำความเข้าใจและปรับปรุงความประสบความสำเร็จของลูกค้าในการใช้บริการ

Use Case 2: การวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการและรักษาระบบโรงแรม
คำสั่ง: "Analyze the key activities required to operate and maintain hotel management systems, focusing on how they create and deliver value to customers."

ตัวอย่างคำตอบ:
- การจัดการการจองห้องพักและระบบการเข้าพัก
- การดูแลและบำรุงรักษาระบบสิ่งอำนวยความสะดวก
- การให้บริการลูกค้าและการจัดการปัญหา
- การปรับปรุงระบบตามความต้องการของลูกค้า

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ