เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนการดำเนินการสำหรับธุรกิจการให้ความรู้บน YouTube

หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างแผนการดำเนินการสำหรับธุรกิจการสอนบน YouTube ซึ่งรวมถึงการวางแผนเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับผู้ชม และโอกาสในการร่วมงานกับคู่ค้า คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้จะช่วยคุณสร้างแผนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนการดำเนินการสำหรับธุรกิจการให้ความรู้บน YouTube

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Create a roadmap for [insert product/idea/business/service] on building and monetizing a YouTube educational series, including content planning, audience engagement, and partnership opportunities."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างแผนการทำงาน (roadmap) สำหรับสิ่งที่คุณต้องการ (เช่น ผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและกำหนดรายได้จากซีรีสีออกอาจารย์บนช่อง YouTube โดยรวมถึงการวางแผนเนื้อหา (content planning) การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย (audience engagement) และการมอบโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมคิด (partnership opportunities).

3. แนะนำวิธีใช้:
- คำสั่งนี้เริ่มต้นด้วย "Create a roadmap for," หลังจากนั้นคุณควรใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ ที่คุณต้องการสร้างแผนการทำงานสำหรับมันในส่วนที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการใส่เอง (เช่น "Create a roadmap for a new online cooking course").
- หลังจากนั้นคุณควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง ซึ่งในกรณีนี้คือ "on building and monetizing a YouTube educational series, including content planning, audience engagement, and partnership opportunities." โดยคุณสามารถใช้ข้อความนี้เป็นแนวทางในการสร้างคำสั่งของคุณ หรือแก้ไขให้เข้ากับสิ่งที่คุณต้องการให้มากขึ้น.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a roadmap for launching a sustainable fashion brand on building and monetizing a YouTube educational series, including content planning, audience engagement, and partnership opportunities."
   - ผลลัพธ์: ChatGPT จะสร้างแผนการทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวแบรนด์แฟชั่นยั่งยืนบน YouTube ซึ่งรวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นยั่งยืน วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับชุมชนแฟชั่น และโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทแฟชั่นอื่น ๆ.
   - คำสั่งอื่น ๆ ที่เป็นไปได้: "Create a roadmap for launching an online fitness training program on building and monetizing a YouTube educational series, including content planning, audience engagement, and partnership opportunities."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ