วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างควิซหรือแบบทดสอบแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อการตลาดในอุตสาหกรรมของคุณ

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างควิซหรือแบบทดสอบที่สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยการตอบคำถาม, กิจกรรมจับคู่, และข้อเสนอแนะที่ทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างควิซหรือแบบทดสอบแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อการตลาดในอุตสาหกรรมของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - **คำสั่ง:** "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to educate and engage potential clients."
   - **สำคัญ:** "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างการประเมินหรือแบบทดสอบที่มีลักษณะแบบคำถามหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของลูกค้า ทำให้เป็นเครื่องมือการตลาดที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มความรู้ของลูกค้าที่เป็นไปได้

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดหัวข้อหรือหัวข้อประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ เช่น "Test Your Knowledge in [Your Industry]"
   - สร้างคำถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่แบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น ตอบคำถาม, จับคู่, คำถามสั้น ๆ
   - แนะนำให้ ChatGPT เพิ่มข้อมูลเสริม เช่น "เมื่อลูกค้าตอบถูก คุณสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ"

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:


   - **Use Case 1: คำถามแบบตอบถูก/ตอบผิด**
     - **คำสั่ง:**
       "Create a quiz to test knowledge about [Your Industry]. Let's work through questions and provide feedback based on correct or incorrect answers."
     - **ตัวอย่างคำถาม:**
       - "คุณทราบหรือไม่ว่า [ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม]?"
       - "สิ่งที่ [ชื่อบริษัทของคุณ] มีความชำนาญอยู่ที่?"
       - "ภายใต้เงื่อนไข [สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง], คุณคิดว่าควรทำอย่างไร?"

   - **Use Case 2: กิจกรรมจับคู่**
     - **คำสั่ง:**
       "Develop an interactive matching activity related to [Your Industry]. Make sure it's engaging and educational."
     - **ตัวอย่างกิจกรรม:**
       - "จับคู่ [คำศัพท์หรือคำสำคัญ] กับความหมายที่ถูกต้อง"
       - "เชื่อมโยง [สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม] กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ [ชื่อบริษัทของคุณ]"
       - "จับคู่ [คำถามที่มีคำตอบ] กับคำตอบที่ถูกต้อง"

   การปรับใช้คำสั่งในแบบนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับประชาสัมพันธ์ลูกค้าของคุณในอุตสาหกรรมที่คุณดำเนินการ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ