การสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์งานสรรหาบุคคล: สร้างแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานจ้างงานออนไลน์ของบริษัทเรา

ใช้บริการ ChatGPT เพื่อออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่สร้างความประทับใจสำหรับงานสรรหาบุคคลหรืองานจ้างงานออนไลน์ที่จัดโดยบริษัทของเรา ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ChatGPT สร้างผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ เช่น ลักษณะงาน, บรรยากาศที่ต้องการ, และข้อมูลบริษัท

การสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์งานสรรหาบุคคล: สร้างแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานจ้างงานออนไลน์ของบริษัทเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design an eye-catching poster or banner for an online job fair or recruitment event hosted by our company."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานจ้างงานออนไลน์หรืองานสรรหาบุคคลที่จะถูกจัดขึ้นโดยบริษัทของเรา

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ควรระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ChatGPT มีความเข้าใจถูกต้อง เช่น ลักษณะของงาน, บรรยากาศที่ต้องการ, ข้อมูลบริษัท, และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ
   - สามารถเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติม เช่น "ต้องการสีที่สดใส" หรือ "ต้องการให้เน้นคำว่า 'รับสมัครงาน'"

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1:
   คำสั่ง: "Design a visually appealing poster promoting our company's online job fair. Highlight the diverse job opportunities available and use vibrant colors to grab attention."

   Use Case 2:
   คำสั่ง: "Create a banner for our upcoming recruitment event. Emphasize the tech-focused roles available, incorporate our company logo prominently, and maintain a modern aesthetic."

   Use Case 3:
   คำสั่ง: "Develop a poster for our virtual job fair with a professional look. Include details about the event date, time, and a call-to-action encouraging participants to register online."

   ในทุก Use Cases นี้ควรให้ข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจน เพื่อให้ ChatGPT สร้างผลลัพธ์ที่ตรงตามที่ต้องการของลูกค้า

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ