ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ประกาศความร่วมมือ: บริษัทเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในโครงการวิจัยและพัฒนา

บริษัทเรามีความยินดีที่จะประกาศถึงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชื่อดัง ในโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีความหลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจ ข่าวนี้เป็นการยืนยันถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้เราเป็นผู้นำในวงการนี้

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ประกาศความร่วมมือ: บริษัทเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในโครงการวิจัยและพัฒนา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Draft a press release to announce our company's collaboration with a renowned academic institution on research and development projects."
   - นี้เป็นคำสั่งที่เป็นแบบข้อกำหนด (prompt) ที่ให้คำแนะนำในการเขียนประโยคหรือข้อความ เพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาต่อจากคำสั่งนั้น ๆ

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ทำหน้าที่เขียนข้อความประกาศ (press release) เพื่อประกาศถึงการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในโครงการวิจัยและพัฒนา

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เลือกใช้ภาษาที่เป็นทางการและมีลักษณะของประกาศ
   - ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
   - ระบุโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถทำให้ประกาศดูน่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:


   - Use Case 1: สร้างเนื้อหาประกาศการสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
     - คำสั่ง: "Compose a press release announcing our collaboration with a top-tier university in groundbreaking research projects."
   
   - Use Case 2: เน้นที่รายละเอียดของโครงการวิจัย
     - คำสั่ง: "Draft a press release highlighting the specifics of our joint research and development initiatives with the esteemed academic institution."

สำคัญ:
- จำเป็นต้องให้คำสั่งมีความชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจต้องการอย่างถูกต้อง
- การให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคำสั่งจะช่วยให้เนื้อหาที่ได้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
- การทดสอบและปรับแต่งคำสั่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการดึงเอาเนื้อหาที่ต้องการจาก ChatGPT

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ