วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts วิดีโอซีรีส์: บริษัทเรา จากใจให้ชุมชนท้องถิ่น

สคริปต์วิดีโอซีรีส์ที่สร้างขึ้นเพื่อโชว์ความมุ่งหวังและการทำงานของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกุศลของเรา ตลอดจนเน้นที่ผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและความมุ่งหวังของเราในการส่งเสริมสังคมท้องถิ่น

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts วิดีโอซีรีส์: บริษัทเรา จากใจให้ชุมชนท้องถิ่น

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง "Write a script for a video series that showcases our company's commitment to supporting local communities through philanthropic efforts" มีโครงสร้างที่ต้องการสร้างสคริปต์เพื่อวิดีโอที่เน้นที่การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านทางกิจกรรมทางการกุศลของบริษัท

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่แสดงถึงการขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอซีรีส์ที่ทำให้เน้นในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านทางกิจกรรมทางการกุศลของบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นความมุ่งหวังและการทำงานของบริษัทในการส่งเสริมสังคมท้องถิ่น.

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นโดยการเปรียบเทียบกับคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของคำสั่งนี้ให้ดีที่สุด
- ระบุข้อมูลสำคัญที่ควรปรากฏในสคริปต์ เช่น กิจกรรมทางการกุศลที่บริษัทมี, ผลกระทบที่ดีต่อชุมชน, การมุ่งหวังของบริษัทในการสนับสนุนชุมชน
- กำหนดรูปแบบของสคริปต์ เช่น การแนะนำบริษัท, กิจกรรมการกุศลที่เป็นที่น่าสนใจ, และการเชิญชวนผู้ชมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการแก้ปัญหาหรือเสนอโอกาสในการสนับสนุนชุมชน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างของวิดีโอที่มีความน่าสนใจและเป็นไปได้ตามที่บริษัทต้องการ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างสคริปต์เพื่อทำให้วิดีโอเน้นที่กิจกรรมการกุศลในการสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น

คำสั่ง: "Write a script for a video that highlights our company's philanthropic efforts in supporting local education through community-based initiatives."

Use Case 2: สร้างสคริปต์เพื่อทำให้วิดีโอเน้นที่กิจกรรมการกุศลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศูนย์การแพทย์ในชุมชน

คำสั่ง: "Write a script for a video series that showcases our company's commitment to community health by highlighting philanthropic initiatives supporting local medical centers."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ