การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่สะดุดตาสำหรับการประชุมสุดยอดเสมือนจริงหรือการประชุมอุตสาหกรรมออนไลน์ที่บริษัทของเราเป็นผู้เข้าร่วมคนสำคัญ

ค้นพบวิธีการใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับการประชุมออนไลน์หรืออุตสาหกรรมที่บริษัทของคุณเป็นผู้เข้าร่วมสำคัญ คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณทุกครั้ง!

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่สะดุดตาสำหรับการประชุมสุดยอดเสมือนจริงหรือการประชุมอุตสาหกรรมออนไลน์ที่บริษัทของเราเป็นผู้เข้าร่วมคนสำคัญ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts เป็นโครงสร้างคำสั่งที่ใช้สร้างข้อความตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีรูปแบบเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม
   - คำสั่งประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ "Design an eye-catching poster or banner for an online virtual summit or industry conference where our company is a key participant."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ผู้ใช้ถูกขอให้ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างข้อความที่เป็นการออกแบบป้ายโฆษณาหรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับการประชุมออนไลน์หรือการประชุมอุตสาหกรรม ที่บริษัทของเขาเป็นผู้เข้าร่วมสำคัญ

3. แนะนำวิธีใช้:
   a. ใช้คำสั่งเป็นแนวทาง: คำสั่งควรถูกใช้เป็นแนวทางในการบอกให้ ChatGPT ทราบว่าผู้ใช้ต้องการการออกแบบป้ายโฆษณาหรือป้ายประชาสัมพันธ์
   b. ระบุข้อมูลสำคัญ: ผู้ใช้ควรระบุข้อมูลสำคัญที่ต้องการให้ปรากฏในป้าย, เช่น ชื่อของบริษัท, รายละเอียดของการประชุม, ภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
   c. ระบุความสนใจ: ให้ ChatGPT ทราบถึงความสนใจที่ต้องการให้ป้ายนั้นๆ มี, เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามที่ต้องการ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:


   a. Use Case 1: สร้างป้ายโฆษณาสำหรับ Virtual Summit
      - คำสั่ง: "Design an eye-catching poster for our company's participation in an upcoming virtual summit on [Topic]. Include the summit's name, date, and key information about our company's role."
   
   b. Use Case 2: สร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม
      - คำสั่ง: "Create a banner promoting our company's involvement in the [Industry] Conference. Highlight key speakers, dates, and our company's contribution to the event."

   c. Use Case 3: ป้ายโฆษณาอื่นๆ
      - คำสั่ง: "Design an eye-catching poster for our company's webinar series on [Topic]. Ensure it captures attention and includes relevant details about each session."

การใช้คำสั่งด้านบนจะช่วยให้ ChatGPT สร้างข้อความที่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการสร้าง และสามารถปรับแต่งตามความต้องการเพิ่มเติมได้ตามบทวิจารณ์ของผู้ใช้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ